Denne gjengen er på jakt etter nye kollegaer

Oppdragsmengden øker hos Westcon Power & Automation. Nå trenger selskapet flere fagfolk innen elektro, og er på utkikk etter 10-12 nye medarbeidere i Ølensvåg.

Disse WPA-medarbeiderne håper å få med seg 10-12 nye kollegaer i 2019. Leder for installasjon Bjørnar Tveit, lærling Jørgen Fosse, prosjektleder Vidar Skjervheim, lærling Jørgen Kristoffer Landa, Formann Anders Sørheim, lærling Bjarte Vaula.


 - Vi er på jakt etter noen som er sultne på en elektro-karriere her hos oss. Først og fremst ønsker vi oss flere lokale fagfolk, som vil bli med på en rask utvikling med mange nye og store oppdrag sier leder installasjon, Bjørnar Tveit i Westcon Power & Automation (WPA)

Høsten 2018 har vært travel for Westcon-selskapet, og oppdragsmengden kommer til å øke betraktelig også i 2019. Dermed er det behov for mannskapsøke, og Tveit håper å ha på plass 10-12 nye medarbeidere kort tid inn i 2019. 

Vokser over hele linja

 WPA i Ølensvåg har i dag 67 ansatte inkludert seks lærlinger. WPAs kommende nye medarbeidere har nok av store og utfordrende prosjekter i vente både på skip og rigger, offshore så vel som på land. 

- Vi har mange oppdrag innen alle våre forretningsområder de kommende årene, og tenker veldig langsiktig i rekrutteringen vår nå. WPA har en lang tradisjon med å la ansatte få utvikle seg med nye utfordringer og stillinger. Mange av våre formenn og prosjektledere startet som lærlinger, og har vært viktige bidragsytere til at WPA er hvor de er i dag. Dette er muligheter vi også ønsker at våre kommende kollegaer skal få ta del i, sier Tveit. 

En av årsakene til rekrutteringsbehovet er de mange oppdragene knyttet til installering av miljøvennlige fremdriftsløsninger på fartøy. Et tosifret antall fartøy skal i løpet av de neste to årene bygges om til hybrider eller helelektriske fartøyer med batteripakker og WPAs egenutviklede kraft- og styringssystem e-SEAMatic Blue. 

WPAs grønne løsninger for fartøy har for alvor tatt av det siste året og mange prosjeklter er i vente. - Dette er en av våre største forretningsområder og en av  grunnene til at vi nå trenger flere medarbeidere, sier Bjørnar Tveit. 

- Et av de raskest voksende forretningsområdene våre er installasjon av batteripakker og elektrifisering av fartøy. Og her vil vi ha behov for mange dyktige fagfolk som kan bidra til å videre utvikle et av våre aller største satsingsområder, forteller Tveit. 

Flere jobber offshore

Parallelt med boomen av hybrid- og elektro-ombygginger til sjøs, har også WPAs offshore- og riggvirksomhet økt på. WPA-team er til enhver tid på oppdrag utenfor Westcons eget verft. Stadig flere riggoppdrag utføres offshore eller på andres verft, forteller Avdelingsleder rigg Jo Kåre Rekkedal i WPA. 

- På tampen av dette året har vi hatt en stor øke i antall serviceoppdrag offshore. I dag har vi blant annet 14 personer på CCB i Bergen, hvor de er med på å klargjøre en rigg for utreise, sier Rekkedal. Avdelingen forbereder seg nå på flere nye, større oppdrag på nyåret, hvor det trengs ytterligere flere elektro-hender i arbeid offshore. 

- Vi landet nylig en ny stor kontrakt, hvor vi skal installere elektrodelen til ett varmegjenvinningsanlegg på fire rigger. Anleggene gjør det mulig å bruke eksos til oppvarming av blant annet generatorer, forbruksvann og ventilasjon, og kan derfor spare riggen for store drivstoffutgifter som ellers ville gått til elektrisk oppvarming. Majoriteten av dette arbeidet er offshore, og startes opp i januar. Arbeidet vil trolig pågå i et halvt år, sier Rekkedal. 

Satser på digitalt inspeksjonssystem

Videre er det også en stor del av WPAs aktivitet som er rettet mot Westcons egenutviklede inspeksjonsverktøy Inspectio. - Vi har jobbet med den systemet i lang tid, og fikk en nesten uventet boom nå i desember, sier Rekkedal. 

Inspectio er et digitalt inspeksjonsverktøy som bidrar til å øke sikkerheten på en kostnadseffektiv måte. Med Inspectio erstattes de tradisjonelle, papirbaserte inspeksjonsrapportene med nettbrett. 

 - Det er mange riggeiere som trenger hjelp til å få kontroll på inspeksjon av egne rigger. Med Inspectio får eierne bedre muligheter til å kartlegge og forebygge. Vi har videreutviklet Inspectio med nye løsninger for inspeksjoner av kabelgjennomføring, EX-utstyr, portabelt utstyr, brann- og gassdeteksjonssystem, brannspjeld, og ventilasjonsvarme- komponenter. I løpet av 2019 skal det utføres på alle COSLs rigger, og vi trenger derfor dyktigere fagfolk til å implementere systemet. I tillegg er vi også i dialog med flere andre kunder, og har planlagt å trappe opp satsingen på Inspectio ytterligere i 2019, sier Rekkedal. 

Både Rekkedal og Tveit sier WPA er inne i en sterk vekstfase, hvor det er avgjørende å sikre seg faglig kompetanse som kan bidra til å ruste selskapet for årene som kommer. 

- Vi må rigge oss for framtida. Med flere kollegaer vil vi sikre oss ressursene vi trenger for enda flere oppdrag, samtidig som vi bygger opp en kompetanse på alle våre egne produkt.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips