Vinn-vinn for kostnader og miljø 

- Mer fokus på standardisering av produkter ville redusere kostnader og øke miljøgevinsten, sier Geir Arild Søndenå, divisjonsleder for element og betongvarer i Ølen Betong.

Når former og utstyr må endres eller bygges nye, går det mer forbruksmateriell, det blir mer skrap og produksjonen tar lengre tid. Den kostnaden er det kunden som må ta. Alle foto: Ellen Marie Hagevik

Ølen Betong har sammen med flere i bransjen engasjert seg i arbeidet med å øke andelen prefabrikering og standardisering av betongprodukter til samferdselsprosjekter. 

- En god del av produksjonen er standard i dag, men litt for ofte får vi forespørsler hvor små endringer er gjort helt unødvendig etter vår mening. Vi kan selvfølgelig levere på mål det kunden ønsker, men selv små endringer fører til at prisen øker, sier Søndenå. 

Når former og utstyr må endres eller bygges nye, går det mer forbruksmateriell, det blir mer skrap og produksjonen tar lengre tid. Den kostnaden er det kunden som må ta. 

- Her må vi også få med premissgivere og konsulenter for å få på plass felles standarder som blir lagt til grunn i prosjekteringsfasen. Standardisering vil være vinn-vinn for alle parter. Det blir mindre skrap, mindre forbruksmateriell, rimeligere produksjon, og dermed lavere kostnader og kortere tid å betale bompenger. Og ikke minst vil det gi en betydelig miljøgevinst, sier Søndenå. 


65 elementer per dag

Ølen Betong er en av Skandinavias største leverandør av elementer til samferdseltunneler, og produksjonen går for fullt ved fabrikken i Mølstrevåg. 

- Kort oppsummert har det i 2017 blitt produsert ca. 1 000 kvadratmeter, eller 65 elementer, i snitt per dag. I tillegg til de fire tunnelene på E 134 (se egen sak), nærmer vi oss ferdig leveranse til Eiganes- og Hundvågtunnellene på E 39 i Stavanger. Der skal vi totalt levere 8.200 elementer til Kruse Smith og Implenia. I oktober siden begynte leveransen av 8.500 elementer til nye E 39 mellom Os og Bergen, også det et prosjekt for Veidekke, sier Søndenå. 

I Sandeid produseres det hver uke ca. 600 kvadratmeter byggrelaterte elementer til prosjekter som strekker seg fram mot sommeren 2018. 

- Betongvareavdelingen i Ølensvåg går godt og ligger an til en omsetning på ca. 120 millioner kroner. Produksjon til vann og avløp har vært stabilt over en del år nå. Leveranser til samferdsel og andre utbyggingsprosjekter gir bra aktivitet, sier Søndenå. 

Stort arbeid i Mølstrevåg

I Mølstrevåg er det også gjort et stort arbeid med å sikre og tilrettelegge infrastrukturen og pynte fabrikkområdet etter utsprengingen av 150.000 kubikkmeter fjell til tilslag. 

To store, asfalterte parkeringsplasser til Ølen Betong og Ryvarden er på plass. Det er laget asfaltert vei med bom ned til sjøhusområdet, der hele kaianlegget nå er ferdig. Mellom veien og området med tilslag, er det bygget en flott skjerming med mur og trevegger. Og når du har parkert ønskes du velkommen på et nytt skilt laget av et betongelement.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips