Tomtearbeid gav Gaselle-status 

I 2016 var arbeidsmengden for Øvregard Maskin AS blitt så stor at innehaver Alf Inge Dagsland valgte å si opp sin faste jobb og satse for fullt som maskinentrprenør. To år senere er selskapet blitt Gaselle-bedrift med ti ansatte. 


- Ingenting kommer av seg selv. Det har vært enormt mye arbid i å bygge opp en slik virksomhet, men det har gitt resultater. Nå er målet å  stabilisere bedriften, og sikre gode og trygge arbeidsplasser, sier Alf Inge Dagland, gründeren bak en av årets Gaselle-bedriftter, Øvregard Maskin.  Her med sønnen Tommy og dattera Sunniva. 

- Jeg har i grunnen alltid vært en entreprenør. Pappa Einar Dagsland var maskinentreprenør, og vi vokste opp med entreprenørånd, bygg-, anleggs, og maskinarbeid. Så det lå liksom litt i blodet, forteller Dagsland. 

For ti år siden ble Øvregard Maskin etablert som enkeltmannsforetak, og i 2014 ble virksomheten et aksjeselskap. To år senere valgte Dagsland å si opp jobben som driftsleder hos Ølen Betong for å satse for fullt som maskinentreprenør. 

- Oppdragene hadde blitt flere og større, og jeg valgte å stå på egne ben med eget selskap. Men ingenting kommer gratis, og det har vært og er enormt mye arbeid, fra tidlig morgen til sen kveld. Egeninnsatsen er avgjørende for å bygge opp et firma som dette. Men det har gitt resultater, og jeg har ikke angret en dag, sier Dagsland. 

Storjobber i Haugesund 

Gaselle-bedrift

 • Øvregard Maskin er en av totalt seks Vindafjord-bedrifter på årets Gaselle-liste
 • For å bli Gaselle må bedriften ha

  • levert godkjente regneskap
  • doblet omsetningen over fire år 
  • en omsetning på over en million kroner første år 
  • unngått negativ vekst 
  • positivt samlet driftsresultat 
  • være eit aksjeselskap
.

Medvind24 møter han på en tomt under opparbeiding på Vikaneset, et av boligfeltene hvor Øvregard Maskin de siste årene har stått for graving og opparbeiding av en rekke tomter. Det var med tomtearbeid for private kunder det hele startet, før det ballet på seg.

Fremdeles tar Øvregard Maskin oppdrag for privatkunder; både med opparbeiding av tomter, natursteinsmuring, bygging av kaier og naust. Men en stadig større del av virksomheten går med til tomtemodning for større boligfelt, for kunder som blant annet Urbanhus. Mange av de større prosjektene er i Haugesundsområdet: Boligfelt på Århaug, Kolnes og i Skåredalen, for å nevne noen. I løpet av høsten starter arbeidet med seks boligtomter i et felt på Kolnes. Der har også Øvregard også ansvar for vei, vann, kloakk og grøftearbeid. Dette prosjektet vil pågå utover vinteren. 

Jobbene har også strekt seg utover mot Karmøy. 

- Det startet med en gravejobb for en bonde på Visnes. Deretter gjorde jungeltelegrafen resten av jobben, og det har blitt litt mer arbeid på Karmøy for oss også, sier Dagsland. 

Nøkkelen til suksess

Maskininteressen ser ut til å også gå i arv til neste generasjon: Tommy (23) er sprengebas hos Vassbakk & Stol, og Sunniva (20) er lærerstudent med maskinførerbevis. Derfor er det ikke sjelden å se dem bak ratt eller spaker på Øvregard-maskinene i disktriktet.

Bedriften har også investert i en god del i spesialutstyr for å kunne gjenvinne masser, samtidig som det effektiviserer arbeidet. 

- Det er viktig for oss å kunne tenke nytt og rasjonelt. Å finne løsninger hvor vi kan effektivisere tiden, samtidig som vi gjenvinner ressursene. Vi resirkulerer blant annet betong på Toraneset, for å ta ut armering. I tillegg har vi investert i knusemaskin og utstyr for jordsortering. I stedet for å kjøre bort steinmasser kan vi knuse dem på tomta hvor vi jobber, og bruke dem som pukk på samme sted. Det samme gjelder med jordsortering, hvor vi bearbeider jordmassene og bruker dem til hager på samme tomt., sier Daglsand. 

I dag teller Øvregard Maskin totalt 10 ansatte, og det er de som har vært nøkkelen til suksessen, påpeker Dagsland. 

- Fleksible og allsidige ansatte er helt avgjørende. Nå man er en liten bedrift vi avhengige av å ha ansatte som er fleksible, behersker flere fag, og kan kaste seg rundt fra en jobb til en annen. Det har vært et springende punkt for at vi har fått oppdragene vi har fått. Alle våre ansatte, fra mekanikere og sveisere, til lastebil- og maskinførere er «multitaskere» i så måte, sier Dagsland. 

Av de ansatte er syv faste i full stilling, to innleide på fulltid, i tillegg til noen mindre prosentstillinger som dekkes inn av Dagslands familie; Kona Ingunn Indreland og datteren Sunniva (20). Sønnen Tommy (23) hjelper til på fritiden når det passer. 

Nytt lager

Et av kriteriene for å bli såkalt Gaselle-bedrift er en dobling av omsetningen over de siste fire år. Det klarte Øvregard Maskin med god margin. Fra like over millionen i 2014, kunne bedriften kvittere med 5,3 millioner i omsetning i 2017. 

- Som følge av investeringer og enda større oppdrag, gikk driftsresultatet ned i fjor. Men grepene vi tok vil bedriften vil få igjen for med positivt fortegn dette året, forklarer Dagsland. 

De siste fire årene har vært en bratt kurve, både hva arbeidsmengde og omsetningsvekst angår. Om utviklingen vil holde samme fart fremover, er Dagsland usikker på. 

I disse dager flytter bedriften lageret sitt fra Moldesæter i Skjold til Liaheia Næringspark, men utover det, er det ikke store endringer på agendaen de kommende årene. Å bli noe særlig større enn bedriften er i dag, er på ingen måte noe mål. 

- Vi har ikke de store ambisjonene om vekst. Hele utviklingen har gått veldig trygt og rolig for seg, sakte, men sikkert. Nå er det viktig for oss å fokusere på å stabilisere driften og bevare trygge, gode arbeidsplasser i Øvregard Maskin AS.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips