Omsetningsvekst i urolig marked

Til tross for en inntektsvekst på 31 prosent til 2,56 milliarder kroner i 2019, er finansdirektør Helge Jørgensen i Westcon Group klar på at markedet fortsatt ikke er friskmeldt. 

Image
Westcon Power and Automation (WPA) er ett av selskapene som bidrar til positivt driftsresultat med vekst innen det grønne skifte. F.v daglig leder i WPA Gunnvald Mortveit og elektriker Rune Heddeland. 


Westcon Group leverte et samlet driftsresultat i 2019 på 80 millioner kroner, mot 5,2 millioner kroner i 2018. Det er likevel et stykke bak resultatet fra perioden rundt 2011-2013 da konsernet hadde et driftsresultat på flere hundre millioner kroner, opplyser Westcon i en pressemelding. 

Image
Vekst i et krevende marked viser at selskapene i Westcon er godt posisjonert innen sine segmenter, mener finansdirektør i Westcon Group, Helge Jørgensen. 

- Selv om inntektene og resultat ble bedret sammenlignet med 2018, var også 2019 et krevende år med lave marginer for flere av selskapene i konsernet. Likevel viser vi at selskapene er godt posisjonert i sine markeder. Særlig godt fornøyd er vi med at vi fortsetter å levere lønnsom vekst innenfor det grønne skifte med våre løsninger for elektrifisering innen maritim sektor, sier Helge Jørgensen, finansdirektør i Westcon Group.

Jørgensen vurderer fremtidsmulighetene innenfor oljesektoren som utfordrende med lav oljepris og Covid-19.

- Vi opplever at prosjekter er blitt utsatt og oljeprisen gjør at vi venter lavere investeringsaktivitet. Samtidig ser vi positive markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger i flere av konsernets markedsområder. Dette har gitt viktige og vil gi nye nybyggings- og ombyggingsoppdrag fra flere markedssegmenter framover. Samtidig jobbes det med nye muligheter innen andre markedsområder som kan styrke konsernets samlede aktivitetsnivå fremover, sier han. 

 Westcon, som har hovedkontor i Ølensvåg, har i mange år vært en av de største arbeidsgiverne på Haugalandet. Konsernet sysselsatte 864 personer i 2019.

- Vi investerte i å beholde så mye kompetanse som mulig i de krevende nedgangstidene for 2-3 år siden og det ser vi resultater av nå, sier Jørgensen. 

Han trekker frem tre selskaper som særlig bidro til det positive driftsresultatet i 2018:

  • Westcon Power & Automation (WPA): Driftsinntektene økte fra 346 til 655 millioner kroner og årsresultatet gikk fra 12,5 millioner kroner i 2018 til 33,2 millioner i 2019.
  • Westcon Yards: Driftsinntektene økte fra 1,03 milliarder til 1,5 milliarder kroner og årsresultatet gikk fra et underskudd på -50,7 millioner kroner i 2018 til 33,5 millioner i pluss i 2019.
  • Westcon Løfteteknikk: Driftsinntektene økte fra 191 til 261 millioner kroner og årsresultatet gikk fra 8 millioner kroner i 2018 til 13,4 millioner kroner i 2019.

- Bidraget fra disse tre selskapene gjør at konsernet går med overskudd i 2019: Verftsvirksomheten i Yards, som er fordelt på flere forretningsområder og lokasjon, har tjent bra med penger. Når det gjelder elektro- og automasjonsdelen WPA, ser vi fortsatt et sterkt voksende marked for landstrømsanlegg og hel- eller delelektriske systemer for skip. WPA har en solid ordrereserve på 700 millioner kroner. I tillegg har markedet for Westcon Løfteteknikk tatt seg opp gjennom hele 2019, sier Jørgensen.

Westcon Yards har en rettstvist gående med Prosafe Rigs, knyttet til konvertering av boreriggen «Safe Scandinavia». I Stavanger tingrett ble Westcon i mars 2018 dømt til å betale Prosafe 412 millioner kroner. Dommen er anket og ankesaken kommer opp til behandling til høsten.

- Vi og våre juridiske rådgivere mener at dommen i tingretten er feil. Vi ser frem til å få saken behandlet i lagmannsretten, sier Jørgensen. 

Regnskapstall for Weston

(mill NOK)20192018
Driftsinntekter2 565 2191 957 342
Driftsresultat80 3155 217
Årsresultat14 7061 511

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips