Feirer oppstart av Johan Sverdrup

I oktober ble gigantfeltet Johan Sverdrup satt i drift, to måneder før tidsskjema. Fredag 1. november markeres oppstarten av samarbeidspartnere og leverandører, blant annet Omega, etter invitasjon fra Equinor. 

Foto: Equinor- Vi feirer med Equinor og gleder oss over at første fase av Johan Sverdrup er gjennomført og i produksjon, sier avdelingsleder Thomas Sundsøy som sammen med kollegaene markerer oppstarten med kake på alle Omegas kontorer i Norge.

Omega har bidratt med prosjektstyringssystemet Pims og ekspertise i prosjektgjennomføringen. Johan Sverdrup-feltet er en av de største utbyggingene på norsk sokkel siden 1980-tallet, og vil ved full drift i 2022 produsere rundt 660 000 fat olje per dag. 5. oktober startet feltet produksjonen, det er mer enn to måneder før planlagt oppstart og 40 milliarder lavere enn estimat i Plan for utbygging og drift, forteller Equinor på sine nettsider.

- Pims med sine digitale arbeidsprosesser gir prosjektet kontroll på detaljene. Slik har mulige utfordringer blitt oppdaget tidlig og en har fått en forbedret samhandling og økt kvalitet i gjennomføring av prosjektet, forteller Sundsøy. Omega har levert arbeidsprosesser med en beste praksis fra flere større ferdigstillelsesprosjekter, blant annet Lundins utbyggingsprosjekt Edvard Grieg og Total sitt Cluzean-prosjekt.

- Offshore ferdigstillelse er en kompleks jobb som krever samhandling på tvers av mange aktører. Omega har levert en digital prosjektarena for samhandling basert på sine erfaringer. Dette er i praksis arbeidsprosesser for arbeidsforberedelse, innkjøp, logistikk, planlegging og offshore installasjon. Vi har satt fokus på effektivitet ved hjelp av prosjektdrivere og visualisering av offshore plan. Dette er en sentral del av å sikre kontroll og redusere kostnadene for feltutvikling, reell digitalisering, legger Sundsøy til.

Saka fortset under videoen.

I tillegg til å bidra under offshorefasen har Omega levert andre produkter fra Pims, blant annet risiko, kost, dokumentkontroll og kvalitet som er brukt igjennom prosjektets løp.

- Sammen bidrar leveransen av fagfolk, arbeidsprosesser og Pims-produkter til en total leveranse, sier Sundsøy og viser til at Omegas mål har vært å sikre mest mulig effektiv utbygging av prosjekter i bransjen. Dette bidrar til å redusere kostnader som igjen kan sette flere prosjekter i gang, mener Sundsøy.

- Omega har i over 20 år bygd opp erfaring etter flere store utbyggingsprosjekter offshore. Både systemene og ekspertisen har bidratt til at prosjektene har gode tall og møter KPIene. Etter flere suksessprosjekt kan vi si at vi nå er med på å sette en bransjestandard på offshore ferdigstillelse, forteller Svein Tore Haraldseid, daglig leder for Omegas systemvirksomhet.


Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips