Nye kontrakter og ansettelser i Omega Areal 

I løpet av høsten har Omega Areal signert en rekke nye rammeavtaler og tatt inn fire nye medarbeidere. Den største kontrakten er inngått med AF-gruppen, som vant kontrakten om bygging av nye Etne omsorgssenter. 

Høsten er preget av mange nye oppdrag og flere nye medarbeidere i Omega Areal. Ole Konrad Innvær (t.v.), Thorbjørn Weltzin Pedersen, Frode Eike (t.h.) og Terje Lunde flankerer to av nykommerne i teamet, Ole Martin Risanger og Rafal Kwiatkowski. Foto: Torleif Heggebø  

- Vi er godt fornøyd med kontrakten, som ble signert i slutten av oktober, og med at vi nå er i gang med vår del av arbeidene, forteller daglig leder i Omega Areal, Gisle Heggebø. 

Oppdraget omfatter alt arkitektarbeid i forbindelse med bygget og landskapsarkitekturen rundt anlegget. Konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk er også en del av kontrakten. Det same gjelder brannsikkerhet. 

- I tillegg har vi fått spørsmål om å gi pris på det som dreier seg om vann- og avløpssystemer, som AF Gruppen i utgangspunktet hadde tenkt å ta seg av selv, opplyser Heggebø. 

Kontrakten er en av de største enkeltkontraktene Omega Areal har inngått. 

- Etter planen skal vi være med i prosjektet gjennom hele byggefasen, til utpå høsten 2018. Hovedtyngden av vår leveranse er imidlertid fram til sommeren 2017. Da skal over 70 prosent av vårt oppdrag være levert, forteller Heggebø. 

Flere oppdrag på Stord 

I forbindelse med Stord kommunes planer om sanering og rehabilitering av vann- og avløpssystemet (VA) i Bjellandsveien på Leirvik, er Omega Areal engasjert som byggeleder. 

- Dette er et stort, og til dels komplisert arbeid. Utfordringene ligger i at det er tett bebyggelse der grøftene skal graves, og at grøftene blir store og dype. Med dybder på inntil fire til fire og en halv meter sier det seg selv at det blir en utfordrende jobb og et stort ansvar for oss som byggeledere, sier Heggebø. 

Heggebø gleder seg også over å kunne føre flere andre, viktige prosjekter og oppdrag i porteføljen til Omega Areal denne høsten. 

- Vi har blant annet fått oppgaven som byggherreombud for Hordaland Fylkeskommune i forbindelse med bygging av nytt kollektivanlegg for Stord og Bømlo. Anlegget skal stå klart sommeren 2017, forteller Heggebø. 

Fra Odda til Haugesund og Karmøy 

Odda kommune har vært kunde hos Omega Areal i flere sammenhenger, og nylig ble det signert en avtale om rådgivende ingeniørtjenester bygg (RIB) og brannsikring. Rammeavtale innen RIB er også inngått med Haugesund kommune nå i høst. 

- Litt avhengig av hvor mange av de planlagte prosjektene Haugesund kommune kommer til å realisere, så er dette en kontrakt på opp mot én million kroner. Kommunen har inngått rammeavtale med tre leverandører, hvor Omega Areal ble førstevalget, og dermed kommer til å få de fleste oppdragene. Øvrige oppdrag blir fordelt mellom de to andre leverandørene, forteller Heggebø, som også har signert avtale som andreleverandør på uavhengig kontroll innen brann og bygningsfysikk med Karmøy kommune.

Som andreleverandør regner han med at de fleste oppdragene faller på hovedleverandøren, og at det blir forholdsvis lite å gjøre for Omega Areal. 

- Det er likevel en viktig avtale for oss, hvor det å kunne vise til kommunal erfaring og avtaler har stor betydning når nye avtaler skal inngås, legger han til. 

Satser innen VA 

- Vi har ellers valgt å satse på framtidige oppgaver innen vann- og avløpssanering og rehabilitering. Det ligger svært mye dårlige anlegg i bakken rundt om i kommunene, og dette må etter hvert oppgraderes. Selv om det er et vanskelig område å få innpass på, siden mange av kommunene allerede har rammeavtaler på slikt arbeid, har vi tatt sjansen på å ansette to nye medarbeidere spesielt rettet mot slikt arbeid, forteller Heggebø. 

Han vedgår at de ved å ansette en ingeniør og en sivilingeniør med VA-bakgrunn tar en kalkulert risiko. 

- Risikoen er nok ikke så veldig stor tatt i betraktning alle oppgavene som står foran kommunene. Tilgangen på kvalifisert personell er forholdsvis liten med få nyutdannede med den rette bakgrunnen i senere tid. Sammen med det faktum at mange av de som jobber i faget i dag begynner å dra på årene, gjør at vi har tro på et framtidig godt marked, sier Heggebø, som i tillegg til VA-ingeniørene også har ansatt en sivilingeniør til kontoret på Frakkagjerd og en Master i urban design ved kontoret i Ølensvåg. 

- Og så skulle jeg svært gjerne hatt en sivilingeniør innen konstruksjon til kontoret vårt på Stord, men der har vi foreløpig ikke funnet rette personen, legger Heggebø til.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips