VekstPartner

Næringshagene i Rogaland tilbyr nå sine medlemsbedrifter VekstPartner; en mentorordning for vekst og utvikling hos små og mellomstore bedrifter. 


Hva er VekstPartner? 

  • Mentorordning for målbedrifter i Rogaland
  • En vekstpartner har erfaring fra næringslivet og skal bidra til bedrifter i vekst
  • Programmet går over et år, hvor vekstpartner og næringshagebedrift selv avklarer samarbeidet seg i mellom
  • Vekstpartneren skal være en sparringpartner og bidra med sin kompetanse innen for eksempel ledelse, strategi, nettverk og styrearbeid

Gjennomføring 

  • Vekstpartner og næringshagebedrift møtes ca. en gong i måneden 
  •  Møtets varighet ca. 1,5-3 timer 
  •  Kan suppleres med telefonmøter 
  •  Vekstpartner vil motta et honorar på kr. 10 000, derav betaler næringhagebedrift kr. 5 000,- i egenandel.  
  • Vekstpartner og næringshagebedrift vil bli tilbudt felles fagsamlinger i løpet av partnerperioden. 
  • Partene vil bli kontaktet av Næringshagen for oppfølging av samarbeidet.  

 Kraftsenter RogalandKontakt oss!

Rogaland Ressurssenter

Ryfylke Næringshage