Utvider Lundeneset Videregående skole 

Omega Areal har illustert bilder av den nye fasaden. Slik blir det seende ut.

Før sommeren 2016 skal det nye påbygget innvies, og samme året har skolen 50. årsjubileum. Dette skal feires.

- Vi har hatt tanker og planer om utvidelse av bygget i omtrent ett tiår. Neste år står det klart, og da skal vi markere med ulike arrangementer. Dette er et svært passende tidspunkt med tanke på at vi også skal feire skolens 50. årsjubileum, sier Gustav Løge Fosse, rektor ved den videregående skolen på Lundeneset.

Bygges rom for nye muligheter

På Lundeneset er utbyggingen av skolens hovedbygg i gang for fullt. I hovedetasjens påbygg blir det gitt rom for en møtesal, et stort oppholdsrom og utvidelse av den nåværende kantinen. Fosse forteller at dagens kantine er for liten for antall elever på internatskolen, og ser derfor fram til å ta i bruk det nye påbygget. 

- Det er for øyeblikket 182 elever på Lundeneset, og 168 av dem bor på internatet. Foreløpig er det ikke mulig for alle Lundenesets elever å benytte seg av kantinetilbudet samtidig, men etter utbyggingen vil ikke dette være noe problem, sier Fosse.

En møtesal for fellessamlinger har lenge vært etterlengtet. Mye arbeid har blitt stelt i stand for å få i gang arrangementer og større samlinger, og med trange rammer har rom som i bunn og grunn ikke egner seg for formålet blitt tatt i bruk.

- Slik som det er i dag, må vi ta i bruk gymsalen som møtesal. Hver dag setter vi opp stoler for å klargjøre møter, noe som vi har gjort i flere år. I nybygget skal det være en stor sal med fast scene for fremtidige samlinger. Salen blir stor nok til å ha plass til bortimot 250 sitteplasser. En slik sal kan brukes til mye forskjellig. Det skal tilrettelegges for flere prosjektorer, lys og lyd, så her er mulighetene mange, sier Fosse. 

Utenom byggingen av møtesal og utvidelse av kantine i hovedetasjen, skal det nye påbygget også innholde tre store klasserom i underetasjen. Nybygget skal brukes til ulike skoleformål og arrangement på fritiden. Tross utbyggingen gir Fosse uttrykk for at det ikke blir nye fagretninger på Lundeneset, men bedre plass for elevene og de fagretningene de allerede tilbyr.  

- Rammene rundt oss forandres, noe som endrer mulighetene og tilbudene vi har. Vi har ikke planer om å utvide fagretningene enda, men påbygget gir oss litt mer handlingsrom på skolesiden. Det har vært trangt om plassen i klasserommene, men med nytt påbygg blir situasjonen en annen. Det vil også bli frigjort areal som vil bli brukt til å bedre fritidstilbudet for våre elever, sier Fosse. 

 

Synlig fra E134

Omega Areal, som står for byggeledelsen, har også tegnet og prosjektert. Berge Sag er hovedentrepenør, og leverer alt unntatt tekniske fag. Med fire-fem tømrere som daglig er med i byggeprosessen, regner de med å være ferdig med sitt arbeid i første halvdel av 2016. (Bygget vil bli godt synlig fra ansre siden av Ølensvågsfjorden.. fra E134)

- Grunnarbeidet startet i mai, og vi regner med å være helt ferdig før sommeren nest år. Bygget har en spenstig fasade, så det blir spennende å være med på dette prosjektet. Vi tror alle som passerer E134 vil sette pris på å se nybygget, sier avdelingsleder i Berge Sag Forny, Øystein Lærdal.

Lærdal satser på at Berge Sag Forny kan ta større del av denne type oppdrag, i utvikling av næringsbygg i privat og offentlig regi. 

- Derfor har vi en avdeling som har jobbet med dette i noen år. Med egen stab kan vi levere alle typer tjenester byggherren måtte ha behov for. Nybygget på Luneneset er et godt eksempel på flotte næringsbygg som vi ønsker å satse med på i fremtiden, sier han.   

Cowi har prosjektert tekniske fag, og står blant annet ansvarlig for nytt varmeanlegg på nybygget. Det er strenge miljøkrav til alle nybygg, dermed skal det legges til rette for miljøelementer på Lundenesets nye fasade. 

- Hele det nye bygget skal ha vannbåren varme som vi henter fra sjøen, men også deler av den gamle byggemassen skal forsynes med denne type varme. Den nåværende kantinen har allerede vannbåren varme, men den er elektro- og oljefyrt. Derfor legger vi også til rette for å kunne forsyne kantinen med vannbåren varme fra sjøen. Da får vi byttet ut den oljefyrte varmen. Dette gir en god energi- og miljøeffektiv gevinst, forklarer Fosse. 

Eierogranisasjonen til Lundeneset har godkjent en låneramme på 20 millioner kroner. Den endelige prisen på det 970 kvadratmeter store nybygget blir klar når alle kontrakter er signert. 

- Vi håper at sluttprisen for prosjektet vil lande innenfor en ramme på 25 millioner kroner pluss moms, sier Fosse.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips