Toppkarakter på fire av seks svenneprøver 

Omega Byggservice er med rette stolt av tømrerlærlingene sine. Siden 2010 har alle bestått svenneprøven, og hele fire av seks har fått toppkarakter. Det er langt over landsgjennomsnittet. 

Omega Byggservice får fram dyktige fagfolk. F.v. Terje Berge, Jørgen Habbestad, Arve Berge, Tore Stople og Leif Magne Berge, daglig leder og læreansvarlig. Foto: Ellen Marie Hagevik

I løpet av 35 timer skal kandidaten til en fagprøve eller svenneprøve planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet som er gjort. Oppgaven gis av en prøvenemd, som også avgjør karakteren når prøven er gjennomført: ikke bestått, bestått eller bestått meget godt. 

Arve Berge (31) er den siste av de seks lærlingene som besto svenneprøven med glans. 12. januar fikk han beviset på at han nå er tømrer. 

Svennebrev og fagbrev

  • Fagprøve er en avsluttende prøve innen ulike yrker og i noen håndverksfag. Man får da et fagbrev som er et avsluttende dokument på den fullførte yrkesutdannelsen og er da en fagarbeider. Fagbrev skiller seg fra svennebrev ved at det tas i andre yrkesfag enn håndverksfag.
  • I de gamle håndverksfagene, som tømrer, rørlegger og frisør, er det fortsatt svennebrev som gjelder. Men der industrien har tatt over for håndverket blir det avlagt fagprøve i stedet for svenneprøve.

- Jeg tok mitt første fagbrev som elektriker i 2008. Svennebrevet som tømrer har jeg tatt som privatist, sier Berge, som nå stadig får hint fra venner og kjente om når han skal ta fagbrev som rørlegger. 

Du kan ta fag- og svenneprøven som privatist hvis du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves det fem års praksis før du kan ta fagprøve, og du må ta en teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven. 

Alle i jobb eller videreutdanning 

Berge fortsetter som ansatt i Omega Byggservice. Der jobber også de to som tok sine svennebrev i 2011 og 2012. Tre av de andre som Medvind24 har fått samlet til en rask prat i en travel hverdag, jobber andre steder eller tar videre utdannelse. 

Terje Berge (27) tok svennebrev i 2010, har tatt videre utdannelse og jobber i dag som konstruktør hos XL Bygg Berge Sag. 

Tore Stople (24) jobber også hos XL Bygg Berge Sag og tok sin svenneprøve i 2013. 

To år senere var det Jørgen Habbestad (23) sin tur. Han har gått to år på fagskole i Bergen etterpå, og går nå på fagskole i Kongsberg med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som fag. Eller det man kaller digitale modeller av bygg. 

Fikk ansvar fra starten 

Trivsel på arbeidsplassen og ansvar er noen av det tømrerne trekker fram som viktige faktorer for en god læreplass. 

- Og ikke minst at vi har fått være med på alt og lært hele prosessen fra starten av. Man lærer ikke mye av å bli satt til å gjøre bare de kjedelige arbeidsoppgavene, sier Tore Stople. 

Alle fire understreker at det er viktig å ha svennebrev eller fagbrev slik arbeidssituasjonen er i dag. 

- Du kommer langt med et fagbrev uansett hvilket fag du tar. Det åpner også for flere veier å ta videre utdanning, sier Terje Berge. 

Læreansvarlig Leif Magne Berge er med rette stolt over og fornøyd med resultatene til de tidligere lærlingene. 

Tar inn lærling annethvert år

- Omega Byggservice er tar inn en lærling hvert 2. andre år, slik at lærlingen har gått hele løpet fram mot svenneprøve før den neste begynner. Den siste lærlingen har vært hos oss et halvt år nå, sier Berge. 

Bestått meget godt henger høyt, og at 66 prosent av lærlingene til Omega Byggservice har oppnådd beste karakter, er en fjær i hatten både for lærested og lærlinger. Bedriften, som har åtte tømrere og Leif Magne Berge som daglig leder, er medlem i Haugaland Opplæringskontor. 

Å finne tall for resultater på svennebrev for tømrerfaget på landsbasis har ikke vært lett. I tre fylker har mellom 10 og 15 prosent fått bestått meget godt. I en landsoversikt fra Utdanningsdirektoratet er ikke tømrerfaget med. Bygg- og anleggsteknikk er det som ligger nærmest, og der fikk 21,1 prosent toppkarakter i 2016. 

Haugaland Opplæringskontor sine tall viser at alle fag samlet har hatt 23 prosent bestått meget godt i gjennomsnitt siden 2012. Det er også veldig bra. 

Imponert over resultater og læreplass 

- Resultatene på svenneprøvene til lærlingene i Omega Byggservice ligger uvanlig høyt, og det viser at størrelsen på læreplassen ikke er avgjørende. Noe av det jeg blir mest imponert av i denne jobben, er alle de dyktige og engasjerte læreansvarlige rundt i bedriftene som evner å være gode pedagoger uten å ha pedagogisk utdannelse, sier Bjørn Johannessen i Haugaland Opplæringskontor. 

For opplæringskontorer, kommende lærlinger og lærebedrifter er det nå «høysesong». For mange er 1. mars en avgjørende dato. Et nytt hjelpemiddel for alle parter på Haugalandet ble lansert like før jul. Lærlingeportalen finnfag.no er allerede tatt i bruk av en rekke bedrifter.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips