Gladmelding til unge etablerere 

Dagens gladmelding til unge etablerere i Vindafjord kommune er at styringsgruppen for AGA-midlene har godkjent Vindafjord Arbeidsgiverforums (VAF) handlingsplan for 2016. Et «gründerfond» på 200 000 er en del av denne handlingsplanen. 

Om det er framtidige gründere blant disse lærlingene hos Berge Sag skal være usagt, men om så er, er dagens gladmelding om et nytt etablererstipend i VAF noe å ta med seg. Foto: Jan Henrik Heggebø


AGA-midlene er midler VAF årlig har fått tilført som følge av bortfall av den differensierte arbeidsgiveravgift. 

Daglig leder i Medvind Næringshage, Rita Fridfeldt er godt fornøyd med godkjenningen, og ser fram til å få på plass en god ordning for tilskudd til nyetableringer i kommunen. 

- Vi skal nå sette oss ned og utarbeide retningslinjer for hvordan disse midlene skal fordeles, men i utgangspunktet har vi unge etablerere i tankene. Det settes av 200 000 kroner i fondet i inneværende år, og etablererne kan søke om inntil 20 000 kroner til dekning av eksterne kostnader i forbindelse med etableringen, forteller Fridfeldt. 

VAFs målsetning er at de gjennom dette fondet skal stimulere til økt entreprenørskap i Vindafjord. Hvor store avsetningene blir i kommende år vil avhenge av behov og etablerervilje. 

«Gründerfondet» blir et kjærkomment tilskudd til etablererne i og med at Vindafjord kommune har brukt opp sitt næringsfond og heller ikke får tilført nye midler til dette fondet.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips