Næringslivsfaddere søkes 

....til bedrifter med vekstambisjoner og behov for gode råd fra garvede næringslivsfolk. 

Medlemsbedrifter i næringshagene i Rogaland kan nå søke om å få en VekstPartner som med erfaring fra næringsliv og ledelse blir bedriftslederens sparringpartner for et år.  

Næringshagene i Rogaland har i dag til sammen nærmere 100 målbedrifter innen et bredt spekter bransjer. Fellesnevneren for næringshagebedriftene er målet om videre vekst og utvikling. 

Og hvem er bedre til å hjelpe dem på veien mot vekst enn bedriftsledere som selv har vært gjennom en slik prosess? 

- Det er uendelig mye kunnskap å hente hos bedriftsledere, styregrossister og offentlige ansatte som har lang erfaring fra næringslivet. Denne kompetansen er gull verdt for nyetablerte gründere, små og mellomstore bedrifter som ønsker videre vekst, sier Anne Kristin Helgeland, prosjekteleder for Kraftsenter Rogaland.

En sparringpartner

Det skal næringshagene i Rogaland legge til rette for gjennom Vekstpartner, en mentorordning som parer bedrifter i vekst med mentorer fra offentlig og privat næringsliv. Næringshagene tilbyr allerede i dag rådgivning og veiledning til både nyetablerte bedrifter så vel eksisterende næringsliv.. Nå vil næringshagene også tilby bedriftene deres egne eksterne partnere for vekst. 

- Mentoren vil fungere som en sparringpartner og bidra med sin ekspertise for å hjelpe bedriften til videre utvikling. Mentorene vi søker til å bli med på programmet må ha erfaring fra næringslivet, men først og fremst evne og vilje til å hjelpe fram bedrifter som ønsker vekst. De må kunne bidra med for eksempel kompetanse fra sitt nettverk, være en støttespiller i ledelse av bedriften, kunne bidra på et overordnet strategisk nivå og gi råd rundt styrearbeid. For å nevne noe,  sier Helgeland. 

Får skape nytt næringsliv

Og nå begynner rekrutteringen. 

- Programmet vil gå over et år. Mentor og bedrift legger selv opp samarbeidet, i tillegg til at næringshagene vil arrangere noen organiserte samlinger for alle som tar del i VekstPartner, sier Helgeland. 

Bedrift og vekstpartner vil kobles basert på bransje og hvilke behov bedriften har sammenlignet med mentors erfaring og spisskompetanse. Programmet skal være til nytte for bedriften, samtidig som også vekstpartneren vil kunne være med å videreutvikle det regionale næringslivet. 

- Her vil man få muligheten til å ta del i å skape framtidens kompetansearbeidsplasser og øke verdiskapningen lokalt. Dette vet vi at næringslivet i regionen allerede i dag er svært opptatt av å bidra til, og nå kan flere bedriftsledere helt konkret få ta del i å forme morgendagens næringsliv, sier Helgeland. 

Gjennomføring

  • Vekstpartner og næringshagebedrift møtes ca. en gong i måneden 
  • Møtets varighet ca. 1,5-3 timer 
  •  Kan suppleres med telefonmøter 
  • Vekstpartner vil motta et honorar på kr. 10 000, derav betaler næringhagebedrift kr. 5 000,- i egenandel. 
  • Vekstpartner og næringshagebedrift vil bli tilbudt felles fagsamlinger i løpet av partnerperioden. 
  •  Partene vil bli kontaktet av Næringshagen for oppfølging av samarbeidet. Kontakt oss!

Rogaland Ressurssenter

Ryfylke Næringshage