Medvind24 skaper vekst

Vi skal bidra til vekst i eksisterende næringsliv. Vi kan gi din bedrift medvind på veien til vekst og videreutvikling

Forretningsutvikling

Dersom bedriften din står overfor valg i forbindelse med videreutvikling av bedriften, ønsker kontakt med andre bedrifter eller forskningsmiljø, endringer i driftsvilkårene, behov for nye næringslokaler eller andre utfordringer, kan vi bidra med veiledning videre i prosessen. Ta kontakt med oss, så kommer vi gjerne på et bedriftsbesøk. Vi kan hjelpe deg med veiledning i forbindelse med blant annet:

 • Utarbeidelse av prosjektplaner
 • Finansieringsordninger
 • Nye næringslokaler eller arealer
 • Kontakt med kommunene, Innovasjon Norge og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Omstilling og videreutvikling i bedriften

Næringshagebedrift

Medvind24 Næringshage er en del av det nasjonale Næringshageprogrammet som administreres av SIVA.Næringshageprogrammet skal bidra til å utvikle attraktive bedrifter og kompetansearbeidsplasser i hele landet, men fortrinnsvis i distriktene.

Som del av dette programmet har vi tilgang til offentlige midler som benyttes til å jobbe med vekst- og utvikling i lokale bedrifter. Fokus vil være på verdiskaping for bedriftene gjennom videreutvikling av forretningsmiljø, nettverk og profil. Bedriftene som benytter seg av dette tilbudet blir næringshagebedrift i Medvind.

Som næringshagebedrift i Medvind24 Næringshage får du og din bedrift tett oppfølging for å sikre vekst og utvikling. næringshagebedriftsavtalen inkluderer en rekke fordeler du og bedriften din har nytte av for videre vekst og utvikling. Som målbedrift får du blant annet:

 • Tilgang til et omfattende bedriftsnettverk som kan bidra med kompetanse og erfaringsutveksling.
 • Mulighet til å delta på næringshagens faglige møteplasser og aktiviteter som blant annet kurs, frokost- og lunsjmøter.
 • Markedsføring gjennom Medvind24 sine kanaler.
 • Profilering
 • Rabatterte kurs gjennom VAFs kompetanseprosjekt.
 • Tilgang til rabattert rådgivning med våre forretningsutviklere.
 • Rabatter på ulike tjenester relatert til vekst og utvikling av din bedrift.
 • Rabattert rådgivning for søknadsarbeid for tilskudd og innovasjonssøtte.
 • Rabatt på tjenester relatert til markedsføring og kommunikasjonsarbeid for bedriften din.
 • Rabatt på leie av kontorlokaler i næringshagen.
 • Årlige utviklingssamtaler med våre forretningsutviklere.

Medvind24 skal være en pådriver og tilrettelegger for innovasjon og utvikling av forretningsmiljø og arbeidsplasser.

Medvind24 Næringshage vil bidra til at bedriftene i regionen skal få gode vekstvilkår, mulighet til å utvikle seg og være en del av et bærekraftig næringsliv.

Hjelp til å søke støtte

Både i etableringsfasen, eller som leder av eksisterende bedrift, finnes det en rekke ulike støtteordninger som kan bidra til utvikling av din bedrift eller forrestningsidé. Medvind24 Næringshage kan hjelpe deg med å søke støtte.

Det finnes flere ulike støtteordninger:

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips