Møt framtidsbonden Stein Brubæk 

Bonden bak gardsysteriet Brubekken held inspirasjonsmøte på Nesheimstunet, 21. februar. 


Stein Brubæk driv garden og gardsysteriet Brubekken ved Sunndalsfjorden. 21. september helg han inspirasjonsmøte i Nedre Vats.

- Brubæk er kjend for sitt store engasjement for best mogleg bruk av landbruket og bygdene sine ressursar, seier næringsutviklar Eli Munkeby Serigstad ved landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Rogaland, som er ein av arrangørane bak møtet. 

Inspirasjonsmøte med Stein Brubæk

  • Torsdag 21. februar kl. 19.00  på Nesheimstunet i Nedre Vats. 
  • Inspirasjonsmøtet er gratis!

Brubæk driv garden og gardsysteriet Brubekken ved Sunndalsfjorden i Møre og Romsdal, der det blir produsert  ost, smør og rømme av mjølk frå åtte mjølkekyr og 30 geiter. Brubæk har også seterdrift, foredlar kjøt av eigne dyr og driv eit bakeri. 

- Møtet er ope for alle, men målgruppa er først og fremst bønder som tenkjer på eller har planar om å foredle produkt frå garden.  Møtet kan også vera nyttig for rådgivarar og andre landbruksinteresserte, seier Serigstad.   

Arrangørar er Bedriftsutvikling i ytre Ryfylke, Bygdeutvikling i indre Ryfylke, Lund næringsutvikling, Bjerkreim kommune, Vindafjord kommune, Utvalde kulturlandskap Suldal og Fylkesmannen i Rogaland.  Brubæk skal halda fleire møte over heile fylket. 
Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips