Skal bekjempe sosial dumping med Omega-system 

Rogaland fylkeskommune ønsker å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og tar nå i bruk Omegas HMSREG i kampen. 


Fra venstre bygg- og eiendomssjef i Rogaland fylkeskommune Heidi Klaveness, løsningsansvarlig for HMSREG Arne Myskja, og Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

 - Jeg er stolt av at Rogaland går for HMSREG. Dette systemet vil hjelpe Rogaland fylkeskommune i arbeidet med å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samtidig som det stimulerer til bruk av faglært personell og lærlinger, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF). 

HMSREG er et informasjonssystem som er utviklet av Omega as for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Systemet bidrar til å skille gode og ryddige leverandører fra de useriøse. Slik skapes like konkurransevilkår og gode arbeidsplasser i en spennende bransje med stor aktivitet, skriver Omega i en pressemelding.

- Det er en milepæl både fordi det er den første fylkeskommunen som tar i bruk HMSREG, og fordi det er første HMSREG-avtale i vårt eget fylke, sier Arne Jon Myskja i Omega AS, som er løsningsansvarlig for HMSREG. 

Gjennom HMSREG blir det enklere å ivareta bransjens forpliktelser, blant annet påseplikten og bestemmelser i Byggherreforskriften. Gjennom integrasjon til adgangskontrollsystemer eller egen mobilapp, gir HMSREG oversikt over anleggslokasjoner med kontroll på leverandører og mannskap som er tilstede. Slik sikres ryddige arbeidsforhold med kontroll på at alt mannskap som er ansatt hos godkjente leverandører. 

- Rogaland har hatt stort fokus på kampen mot arbeidslivskriminalitet. Gjennom Rogalandsmodellen har de definert et regelverk som skal følges i fylkeskommunen sine byggeprosjekt for å sikre seriøse leverandører og konkurranse om oppdrag på like vilkår. HMSREG gir dem nå et verktøy som kan effektivisere oppfølgingen av Rogalandsmodellen og som kan involvere leverandørene i seriøsitetsarbeidet og gi den enkelte leverandør innsyn i egen etterleving av viktige seriøsitetsregler, mener han.

HMSREG er i dag i bruk hos flere store statlige foretak, de fire største entreprenørselskapene og flere kommuner. I dag nærmer det seg 3000 brukere på HMSREG, det har blitt et system som er kjent av mange og som, i samspill med StartBANK, er anerkjent som den ledende løsningen for å støtte seriøsitetsarbeidet i bygg- og anleggssektoren. 

- Vårt fokus nå er å gjøre det mulig for en entreprenør og en byggherre å samkjøre prosjektet sitt når begge har HMSREG. Vi har også viktige tiltak når det gjelder kompetanseoversikt og så ser vi et stort fokus rundt den nye modulen for å gjøre kontroller av lønns- og arbeidsvilkår etter bestemmelsene om påseplikt og innsynsrett. Det siste har blitt ekstra aktuelt i sammenheng med kravene den nye personvernforordninga (GDPR) setter til lagring og utveksling av personinformasjon. 

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips