Gir råd for bedret bedriftsøkonomi

Leif Grindheim er utdannet ved NMBU i landbruksøkonomi, og har i tillegg tatt delstudier fra BI og har gjennomført ulike ledertreningsprogram. Foto: Jan Henrik Heggebø

I februar startet Leif Grindheim sin egen bedrift, og registrete den som Legria AS – en rådgivende bedrift med fokus på å forbedre det økonomiske resultatet for en bedrift gjennom endringer av intern drift og effektivitet. 

- Det er spennende å kunne starte en slik bedrift lokalt, og jeg håper det kan bli stor pågang rundt rådgivningsoppdrag i tiden fremover, forteller Grindheim.

Økonomisk rådgivende bedrifter i Vindafjord og lokalområdets næringsliv er det ikke mange av. Nå er Grindheim i full sving, og er en av de bedriftene i Medvind Næringshage som har blitt en målbedrift.

Mangfoldig tilbud av tjenester

Legria AS tilbyr mange ulike tjenester for å forbedre det økonomiske resultatet til bedriften - økonomioppfølging, organisering og struktur, lederutviklingsprogram, arbeidsmiljø og kultur, styrearbeid og kvalitetssystem er bare noen av tjenestene. Bak hver tjeneste er en og samme grunntanke;

- I Legria er hele grunntanken å fokusere på sluttlinjen, for å gi kundens bedrift et best mulig økonomisk resultat, forteller Grindheim.

- Jeg kan rådgi et bredt spekter av bedrifter. Det er ingen typisk kunde, og dermed ingen begrensninger, legger han til.

To av bedriftene han for øyeblikket rådgir er Etne Auto og Sveio Auto. Ole Martin Grindheim, eier av begge bilverkstedene, har uttalt at han er opptatt av at selskapene hele tiden må utvikle seg for å være best mulig rustet for framtiden. Det gjelder blant annet utvikling internt i bedriften. Han har inngått en avtale med Legria AS om et internt forbedringsprosjekt. Målet er å få til interne endringer som kan gi en effektivitetsgevinst og et forbedret økonomisk resultat.

5S - prosessen 

Forskjellige prosesser blir tatt i bruk når interne endringer skal gjennomføres. En av de godt brukte prosessene Legria AS tar i bruk, er 5S-prosessen; sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre.

- Legria kan operere med mange typer prosesser, men 5S-prosessen er grei å starte med i et forbedringsoppdrag. I bedriften jobber man med forbedringsgrupper, alle innenfor sine områder, hvor hver og en ansatt deltar aktivt i endringen. Under en slik forbedringsprosess blir man godt kjent med folk, og hvordan bedriften fungerer, forteller Grindheim. 

Hvilke prosess som kjøres avhenger av bedriftens behov og ønske, men coaching av ledere og/eller medarbeidere, er noe som går igjen i hver prosess. Under en slik prosess kan man møte på utfordringer. 

- Når man skal inn å endre kulturen og vaner til folk, møter man noen ganger på utfordringer. Det kan bli litt motstand og frustrasjon når folk må endre hverdagen sin. Dette må man ta hensyn til når man kjører et slikt prosjekt, sier Grindheim. 

Mange års erfaring

Leif Grindheim er utdannet ved NMBU i landbruksøkonomi, og har i tillegg tatt delstudier fra BI og har gjennomført ulike ledertreningsprogram. 

- Jeg har ikke bare teorien, men også mye erfaring, legger Grindheim til. 

Erfaring har han opparbeidet seg gjennom mange år i ulike typer jobber. Som Vice President Produtcion & Service i Hatteland Display, hadde han ansvaret for produksjon av display og datamaskiner til kunder innenfor det maritime over hele verden, samt ansvaret for det globale servicenettverket. I løpet av denne perioden gjennomførte han mange interne prosjekt, og fikk profesjonalisert bedriften. 

Grindheim har også 12 år i Nortura bak seg. Her var han fabrikk- og råvaredirektør på Forus med 700 ansatte - en av norges største næringsmiddelfabrikker som omfatter slakting, skjæring, fordeling, fryseanlegg og ekspedisjon. I denne perioden hadde han ansvaret for 25% av slaktevolumet i Norge. 

- Her fikk jeg solid erfaring i blant annet økonomioppfølging/nøkkeltall, produksjon, byggeprosjekt og interne forbedringsprosjekt, sier han. 

Ellers har Grindheim vært gjennom fem år som kommunekasserer og økonomisjef i Etne kommune. Han har vært kvalitetsleder og personalansvarlig i Fatland-konsernet.

- Jeg har lang erfaring fra næringslivet og det offentlige, innenfor blant annet ledelse, økonomi, personal-, prosjekt og forbedringsarbeid, konstaterer Grindheim.  

En bedrift i vekst

Foreløpig er det kun Grindheim selv som styrer skuta i Legria AS, men ønsket er å utvide bedriften etter hvert, og dermed få flere ansatte.

- I oppstartsfasen er det nok å jobbe for seg selv, men i framtiden håper jeg det kan bli en levedyktig bedrift hvor jeg kan ansette flere som har utdanning innen feltet. Dette avhenger av hvor mange oppdrag det kan bli i årene framover. Jeg har opparbeidet meg noen referansebedrifter nå i starten. For øyeblikket hjelper jeg bedrifter i Etne, Vindafjord og Sveio, men etter sommeren ønsker jeg å rådgi enda flere, sier Grindheim.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips