Kjemperesultat for AutoStore

AutoStore hadde i 2019 en omsetning på 195 millioner USD. Dette er en økning på 36 prosent sammenlignet med 2018 da tilsvarende tall var 144 millioner USD. 

Image
Robotserien "Black Line" som sørger for raske lagerleveranser. Foto: AutoStore. 


Justert EBITDA* i 2019 endte på 108 millioner USD, sammenlignet med 75 millioner USD i 2018. Administrerende direktør i selskapet Karl Johan Lier er svært fornøyd med at selskapet klarer å skape slike verdier for eierne.

  • * Alle regnskapstall er fra AutoStore-konsernets konsoliderte tall for hele 2019 (og 2018), i USD (amerikanske dollar). «Justert EBITDA» er EBITDA justert for engangskostnader (non-recurring cost).

– 2019 var et solid år for AutoStore, med fortsatt høy vekst i våre markeder. Den underliggende trenden med stadig økende forbrukerkrav til automatiserte løsninger i varehandelen og en økende bruk av e-handel gjør at vi i AutoStore har troen på at årene fremover ser bra ut – selv om 2020 nok også for oss blir påvirket av Covid-19, sier Lier, og fortsetter:

– Selskapet er stadig i vekst, og vi selger i samarbeid med våre partnere et økende antall AutoStore robotiserte lagersystemer verden over. Vi hadde ved utgangen av 2019 solgt 418 robotsystemer, hvorav 104 ble solgt i 2019. AutoStores robotiserte lagersystem er solgt i over 30 ulike land. 

I løpet av 2019 fikk AutoStore etablert flere salgskontorer, blant annet ett i Japan. Også i Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA er det tidligere etablert regionale salgskontorer. Arbeidet koordineres fra hovedkontoret i Nedre Vats, Rogaland. Ekspansjonen i AutoStore medfører at selskapet også har et økende antall ansatte ved kontoret i Oslo.

AutoStore har satt opp lagre over hele verden. Blant kundene finner vi Siemens, Puma, Best Buy, Medline og Boozt.com. I Norge er blant annet Komplett.no og XXL kunder.

– Vi er et stort selskap med suksess! Da er det spesielt hyggelig å kunne legge frem regnskapstallene i en tid som er preget av litt dårlige nyheter, sier Lier som selv har beholdt en eierandel etter de to salgsrundene selskapet har vært gjennom i 2016 og 2019.

Image
Administrerende direktør i AutoStore, Karl Johan Lier. Foto: AutoStore.

Vunnet flere priser

Lier forklarer selv selskapets suksess med at man har hatt en sterk kultur forankret i et ønske om å skape en unik teknologi, samt at ledelsen i selskapet alltid har vært veldig målrettet i innovasjonsarbeidet.

– Selv om vi har hatt en kreativ skapertrang helt siden oppstarten, så har vi hatt fokus på hva vi skulle skape i andre enden. Slik er det fremdeles, og noen ganger har vi nesten glemt å feire seire. Vi har ikke for vane å henge diplomer på veggen, og jeg vet jeg snakker på vegne av hver eneste ansatt når jeg sier at vi alltid er mest opptatt av nye mål som ligger foran oss.

AutoStore gikk i desember 2019 helt til topps i European Business Awards som er en av verdens største næringslivskonkurranser. Høsten 2018 var de framhevet som ett av hundre selskaper i kåringen «Europe’s 100 digital champions» i regi av Financial Times og Google. I mars 2020 ble de igjen fremhevet som en av Europas mest spennende og fremgangsrike bedrifter i Europa av Financial Times.

Satser stort på megatrend

Lier er svært fornøyd med innovasjonen i selskapet, og mener fremtiden ser lys ut på tross av at AutoStore i 2020 opplever stagnasjon grunnet Covid-19. Han forteller at Covid-19 ser ut til å senke investeringslysten hos AutoStores kunder noe på kort sikt, og at selskapet ikke vil oppleve vekst i inneværende år. Utviklingen bekymrer likevel ikke, da de ser at AutoStore og dets løsninger kommer ytterligere styrket ut nettopp på grunn av nye handlemønstre som følge av Covid-19. Det langsiktige trendbildet er at når flere nå beveger seg online så vil det kreve mer automasjon globalt.

– Vi står foran en revolusjon innen varehandel og logistikk som blir svært spennende for oss som selskap. Den teknologien vi allerede har utviklet vil kunne håndtere trenden Micro Fulfillment på en god måte. 

Ifølge Lier er trenden drevet av at forbrukerne ønsker flere valg når de handler, og man er oftere villige til å endre kjøpsmønster hvis man får mer for pengene, får bedre service eller opplever en mer sømløs handel. 

– Micro Fulfillment representerer en av de største utfordringene for varehandelen. Får ikke kunden varen umiddelbart, eller etter meget kort tid, så kjøper man det et annet sted eller man kjøper et annet produkt. Å håndtere forbruksvarer og dagligvarer fra distribusjonssentre langt unna imøtekommer ikke kundenes behov og forventninger.

Lier forteller at AutoStore-systemet vil levere en fleksibilitet og skalerbarhet som kan brukes gjennom hele den logistiske prosessen varehandelen består av – enten det er online, i en vanlig butikk eller på et varelager. 

– For å bli konkurransedyktige må både handelen og merkevarene effektivisere driften, de må være tilgjengelige i flere salgskanaler og varene må kunne leveres mer eller mindre umiddelbart, sier Lier.

Han mener at det globalt kommer store endringer i måten butikker, kjeder, kjøpesentre og netthandelen er organisert. Og disse endringene skal altså AutoStore gå i bresjen for.


Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips