HMSREG til København kommune 

København kommune trapper opp kampen mot sosial dumping, og tar i bruk Omega-systemet HMSREG i arbeidet. 


København kommune tar i bruk informasjonssystemet HMSREG for å sikre oversikt over prosjekter og leverandørkjeder, og motvirke sosial dumping. Fra venstre: Prosjektleder HMSREG Thomas Skjelde Økland, Løsningsansvarlig HMSREG Arne Jon Myskja, og konsulent for CSR-avdelingen i København kommune, Christian Traberg Bennetzen. Foto: Omega

- Det er et økende fokus i Skandinavia på å etablere en seriøs byggebransje. København kommune tar dette på alvor, og tar nå i bruk HMSREG for å sikre bedre kontroll på byggeplassen, skriver Omega i en pressemelding. 

HMSREG er utviklet av Omega as for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Systemet er et verktøy for digital byggeplasskontroll, hvor all informasjon om mannskap på byggeplasser er samlet i samme system, digitalt tilgjengelig i sanntid. 

- København kommune har i starten av 2018 tatt på seg oppgaven med fokusert bekjempelse av sosial dumping. Vi har hatt en risikobasert innsats hvor vi besøker byggeplassene, snakker med medarbeiderne og utfører dokumentkontroll hvis vi vurderer at det er en risiko for sosial dumping. Vi har dog manglet et redskap til å ha oversikt over prosjekter og leverandørkjeder. Dette får vi med HMSREG, forteller Christian Traberg Bennetzen, konsulent for Corporate Social Responsibility (CSR) i København kommune. 

Omega as har utviklet det sky-baserte systemet som enkelt gir oversikt over kontraktører og underleverandører på den enkelte leveransen og som henter inn informasjon om hvem som blir registrert ut og inn av byggeplassene. Pilotprosjektet i København blir kjørt av CSR-avdelingen i kommunen, og startet opp i begynnelsen av 2019. Ved å bruke informasjonssystemet HMSREG kan København kommune ha kontroll på hvem som jobber på de ulike byggeprosjektene og om de er seriøse aktører i bransjen. 

- Vi ser en trend i Skandinavia der det er fokus på å skape en mer seriøs byggebransje og øke samarbeidet for å unngå sosial dumping og arbeidslivkriminalitet, sier løsningsansvarlig for HMSREG, Arne Myskja. 

HMSREG-systemet som er i bruk av blant annet Oslo kommune, Skanska, Veidekke og AF Gruppen er i ferd med å oversettes til dansk og knyttes opp mot sentralt virksomhetsregister (CVR) og registeret for utenlandske tjenesteytere (RUT) i Danmark for å hente relevant informasjon om leverandører. 

- Vi er i oppstartsfasen nå og i dialog med samarbeidspartnere og entreprenører. Prosjektet kjøres to år i København kommune før vi leverer vår innstilling om videre bruk i 2020, forteller Christian Traberg Bennetzen.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips