Inviterer til robot-workshop

4. februar inviterer Medvind Næringshage til spennande workshop innafor robotikk, AIV og smarte sensorar. 

Workshop - robotikk og smarte sensorer

Workshopen vil gi deltakar innsikt i det nyaste innan robotteknologiar, forskjellane deira og moglege bruksområde.

På kurset vil det bli ein generell introduksjon av ulike robotteknologiar og består av ein teoretisk del og ein praktisk del med programmering.

- Deltakar vil kunne vurdera eigne behov og sjå korleis desse kan løysast med nye teknologiar og vidare auka grada av automasjon og produsera smartare. Etter workshopen vil deltakarane vera betre i stand til å sjå nytteverdi av ulike robotløysingar og sensorteknologiar, seier dagleg leiar i Medvind Næringshage, Merete Vårvik Matre. 

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er eit nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innan mekatronikk og andre nærliggande fagområde. MIL er ein del av den nasjonale infrastrukturen for endring av prosessar, produkt, tenester, organisering og forretningsmodellar.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips