Klar for litt faglig input i høst?

Vindafjord Arbeidsgiverforum er godt i gang med høstens kursplan. Vindafjord Arbeidgiverforum (VAF) tilbyr kurs og kompetanseheving lokalt til både privat næringsliv, det offentlige og privatpersoner. Høstens kursplan har allerede mye på plakaten, og her er noe av det du kan få med deg i løpet av de kommende månedene. 

Etterutdanning yrkessjåfører - godstransport

  • Dato: 28. august, kl. 17.00 - 20.00
  • Kurssted: Medvind24 Næringshage
  • Meld deg på her!

Du som yrkessjåfør er en viktig ressursperson, og gjennom din kunnskap og erfaring bidrar du til at vi får en trygg og sikker transport på norske veier. 

 I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå en etterutdanning hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør. Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling, kunnskapsdeling, samt bidra til å gjøre yrkessjåførens hverdag bedre. Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.


PowerPivot og Power BI

Med Excel BI verktøyene kan du raskt gjøre alle tenkelige analyser av bedriftens forretningsdata. Ved å kombinere PowerPivot og Power BI kan du nå sette opp en elegant og svært rimelig BI løsning. Ta fullstendig eierskap av dine forretningsdata. Med BI-verktøyene demonstrert på seminaret får du oversikt over muligheter som du helt sikker har savnet. Arbeidsmengden for å håndtere rapportering, analyser og visualisering av kritiske og nyttige måltall blir redusert til «mikroskopiske» i forhold til klassisk uthenting og bearbeiding av forretningsdata.


Seniormedarbeider 58+ Mitt valg - Mine muligheter 

Velkommen til et spennende dagskurs som kan bidra til å starte en positiv og klargjørende prosess på hvilke valgmuligheter du har som senior. Du går mot en ny epoke i livet som både kan skremme og friste. Har du tenkt på hvor lang yrkeskarrieren din skal være? Hvilket innhold og hvilken form for arbeidsplan har du i voksen alder? Arbeidsglede i sen-karrieren ?


NEK400:2018 Oppdatering 

NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen oppstiller krav for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet, samt legger føringer for utforming av elektriske lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 er beregnet til daglig bruk i alle installasjonsvirksomheter og rådgivende ingeniørvirksomheter som driver innen normsamlingens virkeområde.


Arbeidsvarsling 1 – Arbeid på veg 

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Kursholder er Instruo ved Sigve Leirvik.


Presentasjonsteknikk 

 Ønsker du å bli bedre til å holde møter, ha en god dialog med kunder, bli trygg med å holde foredrag og presentasjoner? Da er dette et kurs som vil hjelpe deg med gode tips og råd.

Dagen er lagt opp med korte forelesninger, presentasjoner og gruppe arbeid.


Huldt & Lillevik Lønn Brukerdag 2018 

På Huldt & Lillevik Lønn Brukerdag får du innblikk i ny funksjonalitet, nye muligheter og lærer mer om hvordan jobben i Huldt & Lillevik Lønn kan gjøres smartere og mer effektivt. Kanskje finnes det flere nyttige funksjoner du ikke kjenner til?

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips