Kan ditt prosjekt få skatterefusjon? 

Bedrifter går glipp av store summer i skattefradrag, fordi de ikke har søkt Skattefunn. Og søknadsprosessen er ikke så omfattende som mange tror. 1. september er frist for å søke.


Gjennom Skattefunn kan bedrifter får mellom 18 og 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag. Dessverre er det fremdeles mange bedrifter som ikke benytter seg av mulighet, sier Kjell Larsen, leder for rådgivning i Tveit Regnskap

Kriterier for Skattefunn-godkjenning

  • For å bli godkjent for Skattefunn må prosjektet skape nye kunnskaper eller ferdigheter. 
  • Det kan være nye varer, nye tjenester, nye produksjonsprosesser eller bruk av eksisterende kunnskap til nye områder 
  • Prosjektet må være målrettet og avgrenset. Mål for prosjektet må være tydelig beskrevet og må være målbart i etterkant 
  • Prosjektet må ha en aktivitetsplan som viser aktiviteter og fremdrift i prosjektet 
  • Prosjektet må kunne skilles klart fra bedriften sine normale driftsaktiviteter 
  • Prosjektet må være til nytte for bedriften 

I fjor fikk åtte Vindafjord-bedrifter minst en av sine Skattefunn-søknader godkjente, og trolig er det enda flere aktuelle Skattefunn-prosjekter der ute. 

- Vi vet at bedrifter går glipp av store summer i form av skattefradrag hvert år fordi de ikke har sendt inn søknader om skattefunn. Å søke skattefunn er ikke så omfattende som mange tror. Mangel på tid og kunnskap om hva som må til kan være årsaken til at mange ikke søker, sier Larsen. 

Det er en lovbestemt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke om skatterefusjon på kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Prosjekter knyttet til utvikling av nye og forbedrede produksjonsprosesser, varer og tjenester kan være støtteberettiget. 

Skattefradraget utgjør inntil 20 prosent av de godkjente forsknings- og utviklingskostnadene for små og mellomstore bedrifter, og 18 prosent for store bedrifter. 

Har du en Skattefunn-kandidat? 

Dersom du lurer på om prosjektet ditt kan være aktuelt for Skattefunn, kan du starte med å stille deg disse spørsmålene: 

  • Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess? 
  • Eller er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning? 
  • Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter? 
Svarer du «ja» på disse spørsmålene, kan dette være et Skattefunn-prosjekt. 

Hva skal til? 

 - Skattefunn er en veldig ubyråkratisk ordning, og v

eldig tilgjengelig for store som små bedrifter. Selv om det krever noe arbeid å utforme søknaden, er det ikke noe hokus-pokus å søke om Skattefunn, mener Larsen. 

Med noen få enkle øvelser er man kommet langt: 

- Det første og viktigste du må gjøre er å undersøke om ditt prosjekt oppfyller kriteriene. Når du har undersøkt dette, har du kommet langt. 

- Videre er det viktig at du forklarer tydelig i søknaden din hvordan prosjektet skal bidra til ny kunnskap, og utvikle nye eller bedre varer og tjenester. Her må du også beskrive nøyaktig hvilke aktiviteter prosjektet krever for å gjennomføres: det kan for eksempel være å teste ut nye råvarer til produktet eller gjøre egen forskning rundt en tjeneste.

Folk i vinden

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips