Omega er Årets bedrift!

Omega fekk NæringsGIV sin pris for vellukka snuoperasjon, og stor suksess dei siste åra. 

Avdelingsleiar Johannes Eide tok i mot prisen.

Juryen grunngjev prisen slik: 

Årets bedrift har verkeleg gått på tryne. Bedrifta fekk ein smertefull nedtur under oljesmellen i 2016, som førte til både ei brutal nedbemanning og ein alvorleg økonomisk knekk. Som følgje av nedturen har selskapet vist ei omstillingsevne utan sidestykke. Til trass for mørke skyer på horisonten satsa årets vinnar på nye produkt og tenester, samstundes som dei dreia si tradisjonelle kjerneverksemd inn mot nye bransjar. Snuoperasjonen har vore mildt sagt usedvanleg vellukka, og har tatt bedrifta til nye høgder. Frå å vera ei bedrift som hovudsakleg har retta seg inn mot olje og gassindustrien, har selskapet dei siste åra opparbeidd seg ein betydeleg posisjon som leverandør til blant anna norsk byggebransje. Ei av bedrifta sine siste nyvinningar er også blitt eit viktig verktøy mot sosial dumping, både for offentlege instansar så vel som store byggentreprenørar. Selskapet har nå vel 1400 tilsette over heile verda. Likevel har bedrifta heile vegen vore tru mot si lokale forankringa. Med fleire og stadig større distriktskontor i metropolar verda over, har selskapet samstundes valt å ekspandert og investert i hovudkontoret i Vindafjord. Årets bedrift er Omega.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips