Få en Vekstpartner

- og lær av de beste. Med en Vekstpartner vil du og din bedrift få ta del i ekspertise og erfaring fra noen som vet hvilke utfordringer du står overfor på veien mot vekst. 

Du må 

 • være bedriftsleder, eier eller mellomleder i en liten eller mellomstor bedrift 
 • ha ambisjoner og vilje til vekst og utvikling i egen bedrift.
 • være forberedt på en gjensidig læringsprosess med fokus på bedriften 
 • ha en hovedmålsetningen om  vekst og utvikling av bedriften din
 • ha klare forventninger og mål for bedriften din
 • ha konkrete målsetninger for samarbeidet med Vekstpartner
 • ha behov og ønsker fra en sparringpartner 
For å søke om en vekstpartner må du være målbedrift (næringshagebedrift) i en næringshage i Rogaland

Gjennomføring 

 • Vekstpartner og næringshagebedrift møtes ca. en gong i måneden 
 •  Møtets varighet ca. 1,5-3 timer 
 •  Kan suppleres med telefonmøter 
 •  Vekstpartner vil motta et honorar på kr. 10 000, derav betaler næringhagebedrift kr. 5 000,- i egenandel.  
 • Vekstpartner og næringshagebedrift vil bli tilbudt felles fagsamlinger i løpet av partnerperioden. 
 • Partene vil bli kontaktet av Næringshagen for oppfølging av samarbeidet. 

Ta kontakt:

Rogaland Ressurssenter
Ryfylke Næringshage

Måldokument for medlemsbedrift

Kontakt oss!

Rogaland Ressurssenter

Ryfylke Næringshage