Westcon leverer batteripakke til SolstadFarstad

SolstadFarstad bygger om Normand Server og Normand Supporter til hybridfartøy. Westcon Power & Automation skal levere batteripakken, og Westcon Yards skal stå for ombygging av skipene. 


NormandSupporter. Foto. SolstadFarstad

Utslippene vil reduseres med 15 til 20 prosent for SolstadFarstad-fartøyene som følge av ombygging til hybridfartøy. 

- Vi er opptatt av å ta i bruk ny teknologi som gjør våre fartøy tryggere og mer effektive. Allerede har vi flere hybridbåter i flåten med svært gode erfaringer knyttet til driftsøkonomi, operasjon og sikkerhet. Med to nye hybridskip styrker vi driftseffektiviteten i vår flåte ytterligere, sier Tor Inge Dale, COO i SolstadFarstad. 

Normand Server og Normand Supporter bygges om i henhold til DNV GL Battery Power-notasjon, som innebærer at batteriløsningen er klassifisert som en erstatning av en dieselgenerator. Batterieffekten er på 560 kWh og begge skipene vil også klargjøres for plug-in hybridløsning (landstrøm). 

- Denne avtalen styrker vår ledende posisjon som leverandør av komplette elektriske kraftsystemer for maritim sektor, sier Frode Skaar i  Westcon Power & Automation. 

- Oppnådd drivstoffreduksjon og utslipp avhenger av bruksområde og i en ren DP-operasjon kan det være opptil 30 prosent effektivitetsgevinst. Foruten gevinsten får vi gode tilbakemeldinger fra mannskapet om at fartøyene er enkle å operere, oversiktlige og trygge, sier Svein Erik Isaksen, Environmental Engineer i SolstadFarstad. Utslippsreduksjonen som følge av ombyggingen beregnes til om lag 15 til 20 prosent. 

Batteripakken til de to fartøyene leveres av Westcon Power & Automation og ombyggingsarbeidet utføres av søsterselskapet Westcon Yards. 

Westcon har lang erfaring med slike prosjekter, ifølge Frode Skaar, leder for salg og forretningsutvikling i Westcon Power & Automation. 

- Vi ser frem til å levere våre velutprøvde løsninger til SolstadFarstad, og avtalen styrker vår ledende posisjon som leverandør av komplette elektriske kraftsystemer for maritim sektor. Sammen med rederiet har vi jobbet for å finne gode og enkle hybridløsninger, noe som vil gi kort installasjonstid og som opptar lite areal på dekk, sier Skaar. 

Ombyggingen av Normand Server og Nordman Supporter støttes av NOx-ordningen og er beregnet å ta om lag to uker. 

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips