Westcon med grønn investering

Westcon har gått inn på eiersiden i teknologibedriften Norse Oiltools som utvikler miljøvennlige og innovative verktøy for oljenæringen.

Image

- Vi ser på dette som et spennende prosjekt som kan effektivisere boreoperasjonene,  sier administrerende direktør i Westcon, Øystein Matre. Matre er også styreleder i Norse Oiltools. Foto: Westcon

Norse Oiltools har utviklet et verktøy som tiltrekker seg og samler opp stålspon som kommer som et resultat av «vindus milling» - boreoperasjoner nede i brønnen. Swarfix, som er navnet på teknologien, sparer både operatørene og plattformene for etter-rensing og opprydding. Teknologien er utviklet i samarbeid med Equinor, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Westcon kjøpte seg inn i bedriften i 2019 og eier nå 34 prosent.

Image

Det var avgjørende for selskapet sin fremtid at Westcon kom inn på eiersiden, mener daglig leder i Norse Oiltools, Terje Skeie.

- Det var avgjørende for selskapet sin fremtid at Westcon kom inn på eiersiden. De bidrar med frisk kapital, men også med nettverk, kompetanse og gir oss tilgang til gode prosjektstyringsverktøy, sier daglig leder i Norse Oiltools, Terje Skeie.

- Vi ser på dette som et spennende prosjekt som kan effektivisere boreoperasjonene. Denne teknologien har både et HMS-perspektiv, er kostnadsreduserende i tillegg til at mindre plattformtid gir lavere utslipp, sier administrerende direktør i Westcon, Øystein Matre. Matre er også styreleder i Norse Oiltools.

Terje Skeie viser også til at kontakten med Equinor har vært sentral for å gjennomføre utviklingsprosjektet av Swarfix. Det internasjonale energiselskapet har vært med å støtte utvikling av teknologien siden 2017.

- Equinor er en stor aktør som det er viktig å ha med på laget. De blir forhåpentligvis også en kunde hos oss når verktøyet blir lansert, sier han. 

Gründer med idé

Ideen om å samle stålspon på en mer miljøvennlig og effektiv måte kom i 2016 da gründer Geir Magne Langeland lanserte ideen. Dette etter at han selv hadde jobbet på plattform og sett utfordringene en hadde med å samle opp og rydde bort rester etter denne type operasjoner. Teknologien i verktøyet ble testet i første kvartal 2019. Testen viste meget gode resultater, men noen forbedringspunkter på robusthet og pålitelighet måtte tas tak i. Skeie forventer at en skal komme i mål med disse forbedringene, og levere tjenesten med den nye teknologien innen tredje kvartal i 2020.

- Produktet vi har utviklet her har global interesse, det skal bli spennende og ferdigstille dette og få det ut på markedet, forteller Skeie.

Miljøtiltak på norsk sokkel

Terje Skeie mener det for oljenæringen er viktig å støtte utviklingen av ny teknologi og løsninger som bidrar positivt i miljøregnskapet. Som del av teknologiutviklingen forbedres arbeidsforhold, sikkerhet i operasjonene styrkes og effektiviseringen bidrar til kostnadsreduksjon. Alle faktorer er viktige for å opprettholde en bærekraftig industri på norsk sokkel.

- Norsk sokkel er langt fremme når det kommer til miljøtiltak, vi har et lavere karbonavtrykk enn de fleste innen vår bransje, men vi skal selvsagt jobbe for å kutte det avtrykket ytterligere, slår han fast.

- Det er motiverende å kunne bidra til en grønnere profil på prosjektene og hele næringen, mener Skeie og legger vekt på at dette verktøyet i tillegg til å gi en miljøgevinst også er med på å gi de ansatte sikrere arbeidsforhold.

 

 

 

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips