Styrer veiprosjektene fra Ølensvåg 

Uka før påske tok Statens vegvesen i bruk nytt kontor i Medvind24 Næringshage. – Å ha nærhet til prosjektene er en suksessfaktor, sier prosjektleder Asbjørn Opedal. 

Prosjektleder Asbjørn Opedal, kontrollingeniør Bjørn Brekke og byggeleder Helge Kjetilstad i Statens vegvesen veiseksjon Haugesund har fått seg satelittkontor i Ølensvåg. Foto: Ellen Marie Hagevik


Med seg i kontorfelleskapet har han byggeleder Helge Kjetilstad og kontrollingeniør Bjørn Brekke. Alle tre er ansatt i Statens vegvesen veiseksjon Haugesund og har hovedbase der. 

- Det er mye som rører seg i Vindafjord, og da er det veldig greit å holde til i Ølensvåg som er et knutepunkt i kommunen. Vi kommer ikke til å være her daglig, men det viser seg at å ha kontor nært der det skjer, grunneiere og naboer, er en suksessfaktor for prosjekter. Når det begynner å stramme seg til med prosjekter i Vindafjord, vil vi bruke kontoret langt oftere, sier Opedal. 

Prosjekter i Haugalandspakken 

Det jobbes med nye prosjekter i Haugalandspakken, og det største og første i Vindafjord er E 134 Ølen – Ølensvåg, gang – sykkelvei. Totalrammen er på over 100 millioner kroner, og da skal også anbudet lyses ut i TED-basen (EU/EØS) i tillegg til den nasjonale kunngjøringsdatabasen Doffin. 

Kontoret i Medvind24 Næringshage har vært full operativt i en uke. På skjermen detalj av planen for gang- og sykkelvei mellom Ølen og Ølensvåg. 

- Nå går det i arbeid med klargjøring av anbudet. Alle prosjekter i Vegvesenet lyses ut etter standard prosedyre for offentlig anskaffelse. Når anbudet er ute, har entreprenørene to måneder på seg til å komme med tilbud. Deretter skal disse evalueres, og vi regner med at vi begynner å grave på senhøsten i år, sier Kjetilstad. 

Både han og Brekke har andre prosjekter i Haugalandspakken utenfor Vindafjord. Kjetilstad var byggeleder for utbyggingen av E 134 Førrestjørn og jobber nå med E 39 Eikeskogkrysset i Tysvær. Brekke er involvert i utbedringen av den gamle fylkesveien i Førresvik på Bokn. 

Vikedal inn på planen 

Tirsdag gjorde Vindafjord kommunestyre vedtak for utbedring av riksveg 46 i Vikedal, og ga dermed startskuddet til det tredje nåværende Vindafjord-prosjektet i Haugalandspakken. Prosjektet vil også få litt fylkesmidler. 

- Vi går i gang med entreprisen til både Vikedal og Håkull – Trovåg i år, men det blir ingen byggestart dette året. Espelandssvingene er et annet prosjekt som seiler opp, men det er lengre fram i tid, sier Opedal. 

De tre karene er også involvert i prosjekter utenfor Haugalandet. 

- Det er mye kostnadsvurdering i veiprosjekter, og vi tre blir brukt mye til både kostnadsarbeid og forprosjekter for blant annet å vurdere om prosjektene er gjennomførbare, forteller Opedal.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips