Kan bli framtidens kysttransport 

Næringsklyngen NCE Maritime Clean Tech, der Westcon Power & Automation er med, står bak to-fartøykonseptet «Short Sea Pioneer». Konseptet ble lansert under Haugesundkonferansen forrige uke. 

Strengere krav til utslipp og et ønske om å flytte mer transport fra vei til sjø, har skapt behov for nye løsninger for kysttransport. Den revolusjonerende 2-fartøysløsningen er like enkel som smart; Moderfartøyet er designet for nøkkellokasjoner langs kysten og tar seg av frakt over lange avstander. Datterfartøyet sørger for å få frakten inn til mindre havner og tar med seg ut ny last til moderskipet. Omlastingen vil skje til sjøs.  

«Short Sea Pioneer» er to skip i ett. Lasten står på moderfartøyet, som står for de lange transportetappene. I havner der det er for stort til å gå til kai, sendes datterfarøyet. Illustrasjon: Eker Sandvik


- Den kan brukes over hele kysten i alle byer og havner hvor man har behov for å løfte transport fra vei til sjø. Spesielt mindre havner som ligger nær industri, som Odda, Målæy, Svelgen og Hardanger, sier Hege Økland, daglig leder i NCE Maritime Clean Tech (MCT) i en pressemelding. 

- Innovativt og spennede 

Framdriftssystemet til datterskipet skal ha nullutslippsteknologi, og konseptet bidrar dermed til å få ned utslipp i havner. Designerselskapet Eker Sandvik har drevet designprosessen. Konseptet er basert på diskusjoner med sentrale aktører i martim næring, blant andre Westcon Power & Automation, hvor man har fokusert på å tenke nytt for å løse fremtidens utfordringer. 

 - Til nå har vi ikke vært så veldig involvert, men dette er et innovativt og spennende prosjekt hvor Westcon med sin erfaring og kompetanse kan spille en viktig rolle. Vi ønsker å være med og bidra til at det blir realisert, sier Frode Skaar, leder for salg og forretningsutvikling i Westcon Power & Automation. 

Skaar kom til Westcon fra Forskningsstiftelsen Polytec, som har bidratt litt i «Short Sea Pioneer»-prosjektet. 

Sparer millioner 

Containerrederiet North-Sea Container Line (NCL) har vært sentral i utviklingen av «Short Sea Pioneer». 

– Med bruk av et konsept som «Short Sea Pioneer», kan et rederi som vårt som omsetter for ca. 400 millioner kroner få en merverdi i form av reduserte avgifter og økt omsetning på 60 millioner kroner, sier Arne Jakobsen fra NCL i Haugesund.


Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips