Idéklekkeriet på Husøy 

I toppmoderne batterilaboratorium og simulator på Husøy klekkes det stadig ut innovative Westcon–løsninger for både oljebransje og maritim industri. Møt den teknologiske rugekassen hos Westcon Power & Automation. 

- Vi har hatt en bevisst strategi om å satse på utvikling av teknologi in-house. Slik har vi fått en attraktiv arbeidsplass, og et kreativt, godt miljø, mener automasjonsgjengen på Husøy. Fra venstre: Otto Koch, Ragnar Langåker, Torgeir Rasmussen, Tor Magne Johanessen og Jens Magnar Tveit. Foto: Meister Fotografi.

Publisert: 18.07.2016 av Kari Aakra

Latteren sitter løst og fagpraten går i et rasende tempo på Husøy. Å samle all kunnskap på ett sted har vært nøkkelen til den ekspansive utviklingen av teknologiske løsninger til både oljenæring og skipsindustri hos WPA. 

– Vi har samlet mye og variert kompetanse, og har et bredt faglig miljø. Vi har svært dyktige folk; noen med høy ekspertise på programmering og elektro, andre med lang erfaring fra båt og industri som vet hvordan løsningene må fungere i praksis, forteller prosjektleder for produkt og system Ragnar Langåker. 

Med en bred faglig kompetanse har automasjonsteamet hos WPAs avdeling på Husøy de siste årene stått bak en rekke nyskapende suksesser for Westcon: Autolanding–broer til Marine Aluminium, støtteverktøy for ex–inspeksjoner, erstatninger for gamle kontrollsystem på båtmotorer og teknologiske løsninger for landstrømanlegg. 

Utviklingen av WPAs egen automasjonsplattform e–SEAMatic® for snart 10 år siden, var starten på den ekspansive teknologiutviklingen. I dag nærmer det seg 100 anlegg som kjører på plattformen.

WPA benytter seg av både batterilaboratorium og simulator for testing og kompetanseheving og som «showroom». – Det er en fin mulighet for oss å vise teknologien, sier Torgeir Rasmussen. Foto: Meister Fotografi

– Systemet e–SEAMatic er vårt eget som også har vært grunnlaget for flere av produktene og løsningene vi har utviklet de siste årene. Våre programutviklere har utviklet egne støtteverktøy for å standardisere og effektivisere produksjon og oppdatering av e–SEAMatic–prosjekter, sier Jens Magnar Tveit, teknisk sjef for automasjon. 

Vet hva som trengs 

For disse karene er ikke fag bare en jobb. Det er like mye en livsstil og en interesse som har ført til noe av WPAs nybrottsarbeid de siste årene. I nytt bygg, med blant annet moderne batterilaboratorium, har gjengen fått mer boltreplass, som gir enda mer næring til flere innovative teknologiløsninger. Automasjonsmiljøet på Husøy består av et større team sammensatt av ingeniører, automatikere og elektrikere. Når de stikker hodene sammen og tar kunden med på laget, genereres det ofte gode idèer.

I 2014 leverte WPA sitt første kontrollsystem for hydrauliske broer til Marine Aliminium. Siden har det blitt ca. 30 broer, over 20 av dem med WPAs kontrollsystem. Tradisjonelt blir broene kjørt manuelt mellom to rigger, eller mellom rigg og båt. For å manøvrere dem, er man avhengig av godt vær.

– I tett dialog med kunden kom vi frem til løsninger for å automatisere dette. Gangbroen vil kunne lande automatisk i mye dårligere vær enn det som er mulig med manuell kjøring. Det blir brukt avanserte referansesystemer som er utviklet sammen med Westcon 3D. Dette gjør det mulig å kompensere for bølgebevegelsene på en helt ny måte, forteller leder for forskning og utvikling Torgeir Rasmussen. 

Vinner fram med kompetanse 

Kjennskap til kundene, know–how og kompetanse fra felten har vært nøkkelen til suksess for de mange teknologiske løsningene fra Husøy. 

– Vi er ingen Petter Smarter. Vi bruker anerkjente standardprodukt, og benytter deretter vår ekspertise til å utvikle egne konsept tilpasset kundene, sier leder for produkt og system, Gunvald Mortvedt. 

Han poengterer at kundene trenger en kombinasjon av teknologisk og praktisk kompetanse fra industrien. Og nettopp det var også grunnen til at Eidesvik gikk for WPAs batterisystem til Viking Energy. WPA hadde lenge jobbet med å finne mer energieffektive løsninger til maritim industri. Batteri ble stadig mer aktuelt. Med erfaring fra elektro– og automasjonsarbeid på blant annet hybridferjer, så gjengen på Husøy sitt snitt til å være raskt ute med batterisystem for offshoreskip. 

-  Her var det viktig å vise hvilken kompetanse vi hadde når det gjaldt båt så vel som teknologi. Eidesvik hadde gode erfaringer med Westcon Yards fra før, og de forsto at vi i Westcon Power & Automation også visste hva vi snakket om. Vi vant på kunnskap om batterisystem og at vi kunne båt, sier Mortvedt. 

Fleksible 

Nylig kunne kontroll– og automasjonsteamet ta i bruk nytt batterilaboratorium. – Her kan vi blant annet teste hvordan batteriløsningene våre kan fungere på ulike laster på skip. I tillegg bruker vi også laboratoriet til kompetanseheving. Det er viktig at våre folk føler seg komfortable når de er ute i «felten». Vi kan simulere konkrete båter og dermed få prøve oss på helt reelle situasjoner, sier Tor Magne Johannesen (t.v), her sammen med Otto Koch. Foto: Meister Fotografi

-  I tillegg er vi fleksible og fremdeles små nok til at vi kan sende nøkkelpersoner ut til kunden, legger Langåker til. Fleksibilitet i møte med kunden var nøkkelen til utviklingen av e–SEAMatic® ENCOS (Engine Control & Safety System), en av de siste nyvinningene fra Husøy.

– Mange båter har et kontrollsystem som blir utslitt etter 10–15 år i drift. Etter en konkret henvendelse utviklet vi en erstatning til disse systemene. Vi kastet oss raskt rundt, og leverte i tide til et prosjekt med kort deadline. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kunde og vi har nå flere tilbud ute på samme produkt, forteller teamleder for produkt og system, Otto Koch. 

Miljøvennlig satsing 

Landstrømanlegg er et høyaktuelt satsingsområde. Med landstrøm vil både kostnader og miljøutslipp fra både båter og rigger som ligger til kai, bli betydelig redusert. 

– Her snakker vi om de samme byggeklossene som for batterisystemet vårt, men med andre utfordringer. Vi bygger nå flere landstrømcontainere, med system som kan skaleres i størrelse, forteller senioringeniør i produkt og system Tor Magne Johannesen. Landstrømanlegg er en fremtidsrettet satsing som har tatt seg veldig opp i det siste, mener Koch. 

– Virkemidler fra blant annet Enova til denne typen energieffektivisering har vært drivende i markedet. Men det er også lønnsomt å være miljøvennlig selv uten disse økonomiske virkemidlene, sier han. Og trolig vil det ikke være lenge før vi ser nye energiløsninger fra Westcon–teamet på Husøy. 

– Fra å være en ren automasjonsavdeling, har vi i tillegg utviklet oss mot elkraftløsninger. Og det er den kombinerte veien vi satser på, sier Mortvedt.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips