Desse vil byggja gang- og sykkelveg mellom Håkull og Trovåg

Dei rimelegaste tilboda kjem frå lokale entreprenørar. 


Gang- og sykkelvegen mellom Håkull og Trovåg skal vera ferdigstilt hausten 2019. 

Bygginga av den nye gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 734 mellom Håkull og Trovåg blei lyst ut på anbod i vår, og i dag opna prosjektleiar Asbjørn Opedal i Statens Vegvesen anbodspapira. 

Sju entreprenørar har gitt anbod, og meir enn enn 30 millionar kroner skil det høgaste og lågaste tilbodet.

- Det er eit stort spenn i pris, men det er ingenting som er avgjort enno. Nå skal me kontrollera at alle tilbydarar er kvalifiserte for jobben, og deretter kvalitetssikra tala, seier Opedal. 

Bjarne Nordtveit AS har levert rimelegaste tilbod. 

Innkomne tilbod. 

  • Bjarne Nordtveit AS: kr. 32 650 346,-
  • Tveit Maskin AS: kr. 35 972 823,- 
  • Bertelsen & Garpestad AS: kr. 36 226 832,- 
  • Vassbakk & Stol: kr. 47 001 167,-
  • Brødrene Flatebø AS: kr. 49 123 250,-
  • Birkeland maskinentreprenør AS: kr. 54 776 297,-
  • Risa: kr. 65 268 853,- 
Gang og sykkelvegen blir 3,3 kilometer lang, og anleggsarbeidet startar til vinteren. 

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips