Arriva Shipping til Stavanger og Gdansk

Arriva Shipping etablerer avdelingskontor i Stavanger og Gdansk. 

Rederiet har hatt en positiv utvikling og vekst de senere år, og behovet for en forsterket landorganisasjon har meldt seg for Arriva Shipping AS, skriver rederiselskapet i en pressemelding. 

Det nye selskapet Arriva Chartering AS i Stavanger har tre ansatte, som alle har bred erfaring innen bransjen. Kontoret skal inneha funksjonene operasjon, befraktning/megling og salg. 

Samtidig skal frakt- og megleravdelingen i Ølensvåg bestå som tidligere. 

- Vi ser spennende muligheter i årene fremover og denne etableringen skal kunne gjøre oss i stand til å betjene våre kunder på en bedre og mer smidig måte. Planlegging av operasjoner er alltid viktig, men i vår næring er evnen til rask omrokkering til tider like nødvendig, dette er vi i mye større grad bygget for å kunne gjøre nå, sier daglig leder Sindre Matre.

Arriva Shipping har også nylig opprettet et eget bemanningskontor i Gdansk. En av rederiets dedikerte navigatører har gått i land, og er nå ansatt ved kontoret. Mange av rederiets sjøfolk er fra Polen og Baltikum, dermed blir avdelingen i Polen et viktig servicepunkt for mange av våre ansatte. 

- Vi har tidligere leid inn disse tjenestene fra ulike bemanningsbyråer. Ønsket om en bedre kostnadskontroll og nærhet til ansettelsesprosessene var viktige momenter for opprettelsen av avdelingen. De ansatte er vår viktigste ressurs, og det å finne de rette personene til de rette stillingene er helt essensielt for utviklingen av vårt rederi. I første omgang vil kontoret serve Arriva Shipping, men dersom det viser seg å være et behov vil vi etter hvert også kunne bistå andre rederier med rekruttering av god arbeidskraft, sier daglig leder og deleier Sindre Matre.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips