Stort nybygg på vei til Arriva-flåten

For første gang i løpet av sine 47 år, investerer Arriva Shipping i flunkende nytt skip; Det nye tørrlastskipet blir det største i Arriva-flåten og skal ha sin første tur i 2020. 


Den nye skipet blir det største i Arriva-flåten og skal leveres i siste halvdel av 2020.  Foto: Arriva Shipping

Sammen med partnere i selskapet Arriva Innovation AS, har Arriva Shipping inngått en kontrakt om nybygg: Et 120 meter langt tørrlastskip på 8500 dødvekttonn. Skipet skal bygges ved et kinesisk verft, og skal utstyres og ferdigstilles i Norge, skriver Arriva Shipping i en pressemelding.  

- Det har alltid har vært en drøm å få bygge et helt nytt skip, og nå får vi endelig realiserer dette. For oss er dette en stor milepæl, sier daglig leder i Arriva Shipping, Sindre Matre. 

- Dette blir en milepæl for oss. Vi ser frem til  å kunne tilby bedre logistikk. og grønne løsninger, sier daglig leder i Arriva Shipping, Sindre Matre.  Foto: Arriva Shipping 

Skipet skal utstyres for operasjon i segmentet for selvlossere i nordeuropeisk fartsområde. Nybygget er designet i samarbeid med Marine Design & Consulting AS i Bergen, og bygges med et sterkt fokus på energieffektive og fremtidsrettete løsninger for å imøtekomme stadig strengere miljøkrav. 

- Med denne investeringen ønsker vi å tilby kundene våre enda bedre logistikk og et grønt fotavtrykk på konkurransedyktige vilkår. Med store batteripakker, vil skipet kunne legge til og fra kai uten utslipp. Det vil også kunne seile utslippsfritt i forbindelse med inn- og utseilinger til havner. Losseoperasjonene vil også skje elektrisk og utslippsfritt, forteller Matre. 

I tillegg til bestilling av nybygget, øker Arriva Shipping sin operative flåte med innleie av skipet M/S «Peak Sauda» fra Peak Group AS,  en av samarbeidspartnerne i Arriva Innovation AS. 

 M/S «Peak Sauda» er på 5.000 dødvekttonn og fører hollandsk flagg. Det er kjøpt inn av Peak Group og bygget om til selvlosser mot kontrakt med Arriva Shipping. 

Arriva Shipping omsatte for 350 millioner kroner i 2018 og opererer en flåte bestående av seks egne og åtte innleide skip på såkalte behovskontrakter. Skipene opererer hovedsakelig i Nord-Europa, hvor lastene består av hovedsakelig betong- og asfalttilslag, tømmer, flis, kull, koks, jernmalm, gips, salt og betongelementer. I 2018 ble det fraktet ca. 4,0 millioner tonn. 

Samlet sett representerer partnerne i Arriva Innovation en nærskipsfartsflåte bestående av 60 skip som til sammen frakter ca. 14 millioner tonn per år og omsetter for nærmere NOK 1.5 milliarder i 2018. 

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips