Bli en vekstpartner

- og form morgendagens ledere. Som Vekstpartner får du bruke din kompetanse og erfaring  til skape fremtidens næringsliv i ditt distrikt. 

Du har en eller flere av følgende kvalifikasjoner: 

 • erfaring fra offentlig eller privat næringsliv 
 • kunnskap og erfaring fra styrearbeid 
 • kompetanse innen bedriftsledelse og organisasjonsutvikling 
 • et relevant nettverk 
 • et engasjement for næringslivutvikling
 • et ønske om å bidra til at andre lykkes
 • et engasjement for å skape og sikre nye arbeidsplasser

Som Vekstpartner blir du 

 • en sparringpartner 
 • en støttespiller 
 • en motivator

 ...som har evne og vilje til å 

 • gi av din egen erfaring
 • gi råd og tilbakemeldinger som vil ha betydning for bedriften 
 • dele sitt nettverk 
 • være en støttespiller for bedriftsleder
 • bidra i utvikling av bedriften 
 • motivere
 • forme  morgendagens ledere

Gjennomføring

 • Vekstpartner og næringshagebedrift møtes ca. en gong i måneden
 • Møtets varighet ca. 1,5-3 timer 
 • Kan suppleres med telefonmøter 
 • Vekstpartner vil motta et honorar på kr. 10 000, derav betaler næringhagebedrift kr. 5 000,- i egenandel. 
 • Vekstpartner og næringshagebedrift vil bli tilbudt felles fagsamlinger i løpet av partnerperioden. 
 • Partene vil bli kontaktet av Næringshagen for oppfølging av samarbeidet.

Søk om å bli VekstPartner

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Rogaland Ressurssenter
Ryfylke Næringshage

Kontakt oss!

Rogaland Ressurssenter

Ryfylke Næringshage