Logo

Rådgjevar Areal og forvaltning Sandeid

Me søkjer: Rådgjevar i 80% vikariat ved Areal og forvaltning - Teknisk bygg, Sandeid.

Stillinga er ledig frå 03.08.2020 - 01.07.2021. Tiltreding 03.08.2020.

Hovudarbeidsoppgåver

 • Varierte helsefaaglege oppgåver
 • Bidra til inovasjon og fagleg utvikling
 • Rettleia lærlingar og elevar
 • Samarbeid med andre fag/yrkesgrupper
 • Primærgruppearbeid
 • Ressursgruppeoppgåver
 • Andre oppgåver kan bli lagt til

Kvalifikasjoner

Vi er ute etter deg som:

 • Har utdanning på høgskule- eller universitetsnivå med relevante fag. Lang erfaring frå liknande arbeid kan kompensera for høgare utdanning.
 • Har erfaring/kjennskap til digitalt sakshandsamings-verktøy.

Andre opplysninger

Det vil vera behov for å kunne nytta eigen bil.

Personlege egenskaper

 • Kommuniserer og samarbeider godt, er kreativ og har evne til å jobba sjølvstendig.
 • Er serviceinnstilt.
 • Har god munnleg og skriftlig framstillingsevne.
 • Har evne til å søkja innovative løysingar.

Me kan tilby

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
 • God opplæring og samarbeid med andre
 • Rabatt på treningssenter
 • Bedriftskunstlag
 • Tilsetjing på vanlege vilkår
 • Fra løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning

Lønsvilkår

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Søknad sendes

Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste.

Kontaktperson

Sissel Aarvik, Konst.einigsleiar, tlf: 53656136, mobil: 991 59 278, sissel.aarvik@vindafjord.kommune.no