Kurs i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Inviterer til samboer-kveld

- Erfaringsmessig får vi mange henvendelser rundt dette med økonomi og juss i samboerskap, sier advokat Ove Kahrs Wangensteen i Eurojuris Haugesund. Sammen med avdelingsleder i Haugesund Sparebank , Siri Tungesvik Vestbø, inviterer han nå til infokveld om økonomi og juss i samboerskapet.

Ove Kahrs Wangensteen og Siri Tungesvik Vestbo inviterer til samboerkveld i Ølen, 10.mai- Vi opplever at mange ikke gjør gode nok tiltak for å sikre seg selv og sin egen økonomi. Den nye arveloven som trådte i kraft fra 1.januar 2021 gjør at samboeres rettigheter dessverre fremdeles er dårlige, og man har for eksempel ikke uten videre rett til å sitte i uskifte dersom en av samboerne skulle falle fra. Dette, sammen med mange andre problemstillinger, ser vi at setter mange i en vanskelig økonomisk situasjon dersom noe skulle skje med en av partene i ett samboerskap,  sier advokat Ove Kahrs Wangensteen i Eurojuris Haugesund. 

I samarbeid med Haugesund Sparebank inviterer han alle nye eller vordende samboerpar til  informasjonskveld med fokus på samboerskap og hva det betyr, både juridisk og økonomisk. 

- Mange sitter litt passivt på sidelinjen og tenker at dette «burde jeg ha gjort noe med» eller «jeg har tenkt på det», men vi er opptatt av at alle må sikre seg før det er for sent. Med økte utgifter opplever de fleste i dag en litt annen økonomi enn bare for to-tre år siden og vi ønsker å hjelpe slik at man kan sikre seg også for fremtiden, sier avdelingsleder Etne, i Haugesund Sparebank, Siri Tungesvik Vestbø. 

Wangensteen og Vestbø vil i løpet av kvelden belyse potensielle juridiske og økonomiske fallgruver som kan dukke opp i et samliv, og gi konkrete råd og tips på hva man bør gjøre for å sikre seg. I dag er det også mange komplekse familiekonstellasjoner som skaper nye problemstillinger som er viktig å tenke på. 

- Vi gir innføring i samboerkontrakt, testamenter, kommer med konkrete eksempler på hvordan arveloven kan påvirke ulike samboerforhold og gir tips som kan sikre både den enkeltes og samboerenes felles økonomi, både nå og for fremtiden. I ett forhold er det stort sett en av partene som tar ansvaret for økonomien, men her er det viktig  at begge er involvert og tar ansvar, slik at man kan skape en enighet om hvordan man forvalter og disponerer en felles økonomi, sier Wangensteen og Vestbø. Kvelden arrangeres 10.mai på Sjøperlo i Ølen. 

Se hele programmet og meld deg på her.

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden