Hopp til innhald

No kjem boka om SØK

No kjem boka om SØK og arbeidet med kraftforsyning i regionen. Boka blir gitt som gåve til alle aksjonærar i SØK.

Image
Den nye boka om SØK gir eit godt innblikk i den lokale krafthistoria. (Foto: Kristian Risanger)


I 2017 vart Skånevik Ølen Kraftlag SA (SØK) ein del av Haugaland Kraft, dermed var jobben som operatør og straumforsynar i konsesjonsområdet over. Boka som Sjur Tjelmeland no har skrive om den lokale krafthistoria gir eit innblikk i ei lang krafthistorie. Skånevik Ølen Kraftlag SA vart skipa i 1979 då kraftlaga i Skånevik og Ølen slo seg saman, men forteljinga om kraftutbygging og elektrisiitetsforsyning i bygdene startar mange ti-år før det. Boka skildrar krafthistoria frå tidleg i førre hundreår.

I boka møter ein framsynte personar, uredde initiativ og stor gjennomføringskraft, heiter det i bokomtalen. Det blir også lova eit innblikk i trange økonomiske kår, store naturgitte utfordringar og litt nabostrid.

Boka blir delt ut på biblioteket på Bjoa, Skånevik Blomster, Joker Vikebygd, Sjperlo og Coop Extra i Ølen, Circle K og Kiwi i Ølensvåg og Åkrafjordtunet. I dag er SØK også ein lokal støttespelar for friviljuge lag, organisasjonar, bygde- og næringsutvikling i gamle Skånevil Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde. Kvart år tildeler SØK Stiftinga midlar til lokale prosjekt og aktørar som driv med friviljug arbeid, både for born, ungdom og vaksne.

Ledige stillingar

Christiansen Bakeri er på jakt etter daglig leder
Frist: 04. des

Folk i vinden

Tips oss

Folk i vinden

Har de ein ny kollega på laget? Send oss ein e-post så legg me det ut på Folk i vinden!

Send tips

Har du ei god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss.

Send tips