Kurs i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)

AutoStore utvider

– Vi har per nå utnyttet all kapasitet i Vats. Alternativet var å bygge nytt, men dette tar tid. Vi har derfor inngått en kortsiktig leieavtale med Deco-bygget på Raglamyr for arbeidsplasser. Her får vi en kapasitet på ca. 70 faste plasser i tillegg til mulighet for drop-in, forteller Matre. 

AutoStores Innovation Hub på Husøy ble åpnet av daværende statsminister Erna Solberg i august. Til Innovation Hub flytter deler av opplæring- og kompetansehevingsaktivitetene fra Vats i løpet av sommeren, i tillegg til hovedaktiviteten i bygget, eller testsenteret, som er utvikling og testing av nye løsninger og produkter under ulike forhold. 

– Dette vil først og fremst bli brukt som en fleksibel lokasjon hvor vi har færre faste plasser, og hvor lokalene blir brukt etter behov for både testing og opplæring. Daglig vil det være mellom 5–10 mann stasjonert her, i tillegg til ansatte som er innom på midlertidig basis, utdyper Matre. 

Matre ser flere fordeler med å ta i bruk kontorplasser i Haugesund. 

– Det er primært grunnet plassmangel i Vats at vi gjør dette. Hovedkontoret vårt vil fortsatt ligge i Vats. Det er her produktutviklingen vår skjer, og her vi også har vår historie og røtter – eller ursuppen – som vi kaller det. Samtidig ser vi fordeler med utvidelsen. For mange ansatte med barn og tidsklemme blir pendleravstanden kortere, vi når flere potensielle kandidater med tanke på rekruttering og kontorene ligger også nært knyttet til flyplassen og andre knutepunkter. Dette er positivt både med hensyn til tidsbruk og miljø, sier Matre.

AutoStore har også kontorer på Lysaker i Oslo og holder også på med en utvidelse av kontoret i Stavanger. Her har de leid et større lokale for å bygge opp om satsingen Pio. Matre ser utvidelsene som en viktig nøkkel i videreutviklingen av selskapet. 

– Jeg tror vi er godt rustet i den posisjonen vi er i. Per nå klarer vi å levere i tråd med det vi har signalisert til markedet i 2021. Vi fortsetter å investere og er på kontinuerlig jakt etter flere krefter. Vi skal ansette mellom 200–250 nye personer i 2022, så her blir det muligheter for folk lokalt, nasjonalt men også globalt, avslutter hun. 

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden